Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

4. Co je dobré vědět o televizních anténách?

Hned v úvodu této kapitoly je třeba upozornit na jeden důležitý fakt a to, že pro příjem DVB‐T se používají naprosto stejné antény, zesilovače, slučovače a ostatní komponenty včetně koaxiálních kabelů jako pro příjem analogové televize. Neexistují tedy žádné zázračné antény ani zázračné zesilovače nebo kabely, které by byly speciálně určené pro digitální televizi. Označení: „Anténa pro DVB‐T“ je naprosto zavádějící a v mnohých lidech vyvolává dojem, že musejí nakupovat jen to „digitální.“ Jedná se o klamání spotřebitele. Kvalitní výrobky a komponenty anténní techniky jsou pou‐ žitelné pro příjem analogového i digitálního vysílání! Rozdíl mezi analogovou a digitální televizí je pouze ve způsobu zakódování přenášené informace do elektrického signálu. Samotný přenos signálu z vysílače k divákovi už probíhá naprosto stejně! Jen málokterý televizní divák si uvědomuje, že televizní anténa je prvním článkem jeho přijímacího zařízení, který z nepřeberného množství radiových signálů vybírá právě ten jeden jediný, který je potřebný pro příjem požadovaného programu. Anténa je opravdu prvním selektivním členem, který má schopnost oddělit „zrno od plev.“ Jen správně zvolená a nainstalovaná anténa je schopna dodat na vstup televizního přijímače dostatečně silný a kvalitní signál s minimem rušení. Například širokopásmová anténa doplněná širokopásmovým zesilovačem, nainstalovaná v těsné blízkosti rušné ulice s tramvajovým nebo trolejbusovým provozem zcela jistě nebude právě nejlepší volba. Stejně tak elektrifikovaná železniční trať nebo průmyslový podnik, případně i nemocnice, to všechno bývají velmi časté zdroje rušení. V těchto případech se většinou jedná o rušení, která z jeho povahy není možné odstranit na straně jeho vzniku, a pro potlačení jeho vlivů je nutné udělat patřičná opatření na straně potenciálně rušeného zařízení. Právě majitelé širokopásmových antén vybavených zesilovačem bývají nejčastějšími stěžovateli na kvalitu digitálního vysílání, aniž by si dokázali uvědomit, že za potíže s příjmem si vlastně mohou sami.
Pouhý pohled do katalogu výrobců nebo prodejců anténní techniky vzbuzuje otázku: „Nač vlastně tolik různých antén je, když téměř všechny antény na střechách jsou stejné?“ Široký sortiment vyráběných a prodávaných antén je právě možností pro výběr té nejvhodnější. Každé příjmové místo je nějakým způsobem odlišné od jiného příjmového místa. Na různých místech se televizní vysílání přijímá z různých vysílačů pracujících na různých kanálech. Příjem je realizovaný na různé vzdálenosti a mnohdy rozváděný k většímu počtu televizních přijímačů. Mnohdy je nutné pro kompletní programovou nabídku přijímat signály z různých vysílačů současně, což vyžaduje použití více antén nasměrovaných různými směry. Signály z těchto antén je nutné následně sloučit tak, aby se navzájem neovlivňovaly. Pro všechny tyto případy je nutné pečlivě volit nejen nejvhodnější antény, ale také zesilovače, slučovače a rozbočovače. Nevhodně zvolené anténní komponenty mnohdy zapříčiní úplnou ztrátu použitelného signálu. Na tomto místě je třeba podotknout, že správná volba a instalace antény je pro laika sázkou do loterie, pro amatéra je to experiment a pro odborníka mnohdy zdlouhavé hledání optimální varianty. Bez patřičných vědomostí a zkušeností, spolu s kvalitním vybavením měřící technikou je v dnešní době montáž antén velmi nejistým podnikem. Naprostá většina laiků sice ví, které programy chce přijímat, ale už většinou neví ze kterého vysílače a na kterých kanálech. Už vůbec neví jak silný signál je v místě zamýšleného příjmu a nedokáže tedy posoudit jak výkonnou
anténu bude potřebovat. V případě nutnosti použití zesilovače je tato situace ještě mnohem složitější a bez měřící techniky zcela neřešitelná!  V každém případě je vhodné volbu antény konzultovat s někým, kdo v daném místě příjem úspěšně realizoval, nejlépe však s odborníkem. Samotná konzultace většinou nic nestojí a pokud přece jenom ano, tak většinou méně, než zbytečně nakoupené antény a zesilovače, které většinou nefungují podle představ. Smutnou realitou ovšem zůstává, že volání odborníka je vždy až tou poslední variantou, kdy už celá rodina dlouhodobě trpí napjatou atmosférou z důvodu nefunkčnosti svého domácího miláčka.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.