Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Modernizace společné televizní antény v menší bytovce

Zde si popíšeme jednoduchou, moderní a přesto cenově dostupnou modernizaci společné televizní antény (STA) v bytových domech s malým či středně rozsáhlým rozvodem.

Že lze realizovat modernizaci takové společné televizní antény jednoduše, rychle a hlavně moderně, si ukážeme na následijícím příkladu přímo z praxe.

Tento příspěvek má být inspirací především pro majitele bytů v bytových domech a především ukázat, že modernizace společné televizní antény vychází finančně levněji než stavba individuálních antén, o dalších benefitech (shrneme si je spolu s hodnocením na závěr) ani nemluvě.

Bašnice old

Nepřipomíná vám to něco ?

Malý bytový dům, adresa není podstatná, stav na střeše ale připomíná minulé století.

Uprostřed střechy jasně dominuje stožár společné televizní antény, kde je na první pohled patrné, že osazení stožáru anténami pochází ještě z minulého století (vyjma antén na WIFI připojení).

Instalované antény jsou některé na hranici zřícení (koroze), některé jsou zase určené pro pásma, kde se již v dnešní době nevysílá.

A les individuálních antén okolo jen dokládá, že společná televizní anténa jaksi už (a zřejmě dost dlouho) neplní svoji funkci a některým nájemníkům došla trpělivost a zařídili se sami. Chvályhodné, ale jednak společná TV anténa ztrácí svou funkci, jednak instalace řady individuálních antén (v řadě případů montována v rozporu snad se všemi předpisy) rozhodně střeše neprospívá.

Tajemství rozvodnice

Rozvodná skříň společné televizní antény asi nemůže ani překvapit.

Technologie stará několik desítek let, osazení měničů a zesilovačů odpovídá stavu z minulého století.

Paradoxní je, že zařízení bylo celou dobu zapnuté (byť samozřejmě nefunkční a tedy nikým nevyužívané), příkon okolo 50W, což znamená roční náklady cca 1.000.-Kč.


Bašnice STA old

Bašnice úprava

Demontáž starých antén

Ten samý dům, ta samá střecha, ten samý stožár společné televizní antény, ze kterého byly odstraněny zkorodované relikvie a antény pro pásma dnes již nepoužívané.

Stožár v novém

Na očištěný původní stožár byly osazeny nové antény. V tomto případě celkem tři, aby bylo možno v bytovém domě přijímat všechny dostupné české a polské programy. Byla také vytvořena rezerva pro příjem programů z vysílače Hoděšice (Hradec Králové). České radiokuminkace by měly spustit další vysílání na kanálu 38 právě z této lokality.

Bašnice new

Bašnice STA new

Rozvodnice doznala také změn

Místo technologie z minulého století byl osazen programovatelný zesilovač firmy LEM Elettronica.

Závěrem

Co jsme (respektive obyvatelé dotčené bytovky) rekonstrukcí dosud nefunkční společné televizní antény získali ?

Především zdroj stabilního televizního signálu všech dostupných vysílačů. V tomto konkrétním případě navíc i možnost příjmu polských multiplexů, které mohou nabídku televizních programů zásadně obohatit. Nezapomínejme, že v polském multiplexu je volně vysílán například program TVP Sport HD, kde bývají pro sportovního fanouška dostupné mnohdy zajímavé přenosy. V tomto konkrétním případě byla již předinstalována anténa na příjem kanálu 38, kde bude v dohledné době spuštěno v našem kraji vysílání regionálního multiplexu 8, které provozují České radiokomunikace a tím bude obohacena nabídka rozváděných programů.

Dalším, neméně významným benefitem zcela určitě je skutečnost, že mohou být zrušeny a demontovány individuální televizní antény, které byly v tomto konkrétním případě také po životnosti a objekt spíše hyzdily. Pokud nejsou na střeše a na jiných místech neodborně instalovány individuální antény, odpadá samozřejmě riziko poškození izolace střechy, pláště budovy a podobně.

Je faktem, že nebyla provedna výměna vnitřních rozvodů, které jsou staré i několik desítek let. Je třeba ale vzít v úvahu, že tyto vnitřní rozvody tvořené staršími kaxiálními kabely jsou po celou dobu uloženy ve zdech a tudíž nebyly vystaveny devastujícím povětrnostním vlivům. Pro standartní rozvod i přes vyšší útlum daný použými kabely a stářím je toto řešení funkční a použitelné. Výměna vnitřních rozvodů je již závažným zásahem a kdykoli v budoucnosti ji lze realizovat společně s další větší údržbou objektu.

A to nejdůležitější nakonec. Co to stálo ? Kompletní náklady činily 14.997.-Kč včetně daně. Uvážíme-li, že v domě je celkem 6 bytů, pak rozpočítané náklady jsou necelých 2.500.-Kč na nájemníka, přičemž náklady na skutečné funkční individuální anténu jsou ve skutečnosti vyšší. Společnou anténu lze kdykoli dále rozšířit o příjem digitálního rádia DAB či VKV FM rozhlasu (v tomto případě to nebylo požadováno). Takové rozšíření (včetně možnosti přidání dalších TV kanálů) pak spočívá pouze v montáži dalších antén a příslušného svodu. "Srdcem" takto rekonstruované společné televizní antény je digitální signálový procesor (programovatelný zesilovač), kde po přidání antén pro požadovaný příjem stačí tento zesilovač pouze doprogramovat.

Náklady na budoucí rozšíření jsou proto minimální. 

Přidat komentář

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.