Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Modernizace společné televizní antény v bytových domech

Bytové domy prošly v minulých letech poměrně zásadní obměnou. Jednak v řadě případů změnily majitele, kdy si byty koupili do osobního vlastnictví nájemníci, jednak v mnoha případech prošly zásadní modernizací. Jsou zateplené, mají nové fasády, okna, dveře, zkrátka vykvetly do krásy a jejich užitná hodnota stoupla.

Přesto v řadě případů se na jednu poměrně zásadní věc pozapomnělo, a tou je společná televizní anténa, která v mnoha případech zůstala v původním stavu a tomu také odpovídá její funkčnost. Někteří majitelé bytů využívají individuální satelitní příjem, někteří dávají přednost televiznímu vysílání přes internet. Pozemní příjem televizních programů se tak stal Popelkou a tomu mnohdy odpovídá í stav společné televizní antény.

Řada uživatelů po letech koketování například se satelitním příjmem od něj z mnoha důvodů upouští a najednou by byla "obyčejná" pozemní televizní anténa žádaným zbožím.

Zde si popíšeme jednoduchou, moderní a přesto cenově dostupnou modernizaci společné televizní antény (STA) v bytových domech s malým či středně rozsáhlým rozvodem.

Že lze realizovat modernizaci takové společné televizní antény jednoduše, rychle a hlavně moderně, si ukážeme na následujících příkladech přímo z praxe.

Tento příspěvek má být inspirací především pro majitele bytů v bytových domech a především ukázat, že modernizace společné televizní antény vychází finančně levněji než stavba individuálních antén, o dalších benefitech (shrneme si je spolu s hodnocením na závěr) ani nemluvě.

Bašnice old

Nepřipomíná vám to něco ?

Modernizovaný bytový dům, stav na střeše ale připomíná minulé století.

Uprostřed střechy jasně dominuje stožár společné televizní antény, kde je na první pohled patrné, že osazení stožáru anténami pochází ještě z minulého století (vyjma antén na WIFI připojení).

Instalované antény jsou některé na hranici zřícení (koroze), některé jsou zase určené pro pásma, kde se již v dnešní době nevysílá.

A les individuálních antén okolo jen dokládá, že společná televizní anténa jaksi už (a zřejmě dost dlouho) neplní svoji funkci a některým nájemníkům došla trpělivost a zařídili se sami. Chvályhodné, ale jednak společná TV anténa ztrácí svou funkci, jednak instalace řady individuálních antén (v řadě případů montována v rozporu snad se všemi předpisy) rozhodně střeše neprospívá.

Tajemství rozvodnice

Rozvodná skříň společné televizní antény asi nemůže ani překvapit.

Technologie stará několik desítek let, osazení měničů a zesilovačů odpovídá stavu z minulého století.


Bašnice STA old

Jedno zásadní technické omezení ale zůstává

Ztím jsme hovořili především o výměně venkovních kompenentů, tedy samotných antén a hlavní přijímací stanice umístěné uvnitř domu. Ale nedílnou součástí systému společné antény je samozřejmě i rozvod po celém bytovém domě, který je realizován koaxiálními kabely, rozbočovače a další pasivní prvky rozvodu.

I tento rozvod byl zpravidla instalován před mnoha lety (pokud ovšem nebyl v posledích letech také modernizován, což bývá ovšem vyjímkou). Je tvořen koaxiálními kabely, které jsou uloženy v instalačních trubkách. Tyto koaxiální kabely jsou běžně staré přes 30 až 40 let, a proto mají většinou větší útlum. Štěstím v neštěstí je, že právě uložení těchto kabelů ve zdech a trubkách je uchránilo před povětrnostními vlivy, a proto je takový rozvod (i s vědomím většího útlumu) ve většině případů pro rozvod televizních signálů bez větších problémů použitelný. 

Dalším omezením je řešení rozvodu formou stoupaček. Rozvod je tak realizován kabelem, který je v každém bytě přerušen, namontována účastnická zásuvka a kabel dále pokračuje do dalšího patra. Tento systém stoupaček neumožňuje například přímý rozvod například satelitního signálu, protože tam je vyžadován samostatný koaxilání kabel z každé účastnické zásuvky (hvězdicový rozvod).

Kompletní rekonstrukce rozvodu společné televizní antény se v některých domech většinou realizovala například při zateplení domu venkovním rozvodem, který byl překryt zateplením. Pokud je již zateplení osazeno, rekonstrukce anténního rozvodu v bytovém domě by znamenala rozsáhlé stavební práce a lze si těžko představit "nadšení" obyvatel domu při jejich realizaci.

Jak si ale popíšeme dále, pokud "oželíme" přímý rozvod satelitního signálu do každé bytové jednotky, je původní rozvod většinou plně způsobilý k rozvodu televizních signálů do bytů. Výměna ostatních pasivních prvků rozvodu (rozbočovače, odbočovače, účastnické zásuvky) je rutinní záležitost a nevyžaduje žádné speciální stavební úpravy, neboť tyto prvky jsou pro montáž a výměnu dostupné.

Shrnuto, podtrženo - původní kabelový rozvod v bytovém domě bývá bez problémů nadále použitelný a jeho celková výměna (rekonstrukce) může být v budoucnu realizována například s výměnou elektroinstalace.

Lze i se zastaralým rozvodem ve stoupačkách rozšířit počet rozváděných programů ?

Jak bylo řečeno, rozvod tvořených stoupačkou neumožňuje přímou distribuci například satelitního signálu, kdy je vyžadován samostatný koaxiální kabel z každé účastnické zásuvky k rozbočovači satelitního signálu.

Existuje ovšem moderní způsob přidání dalších programů do systému společné antény. Tou je například možnost konverze (transmodulace) satelitních programů do normy pozemního televizního vysílání DVB-T (resp.DVB-T2), vytvoření multiplexu (programových balíků) těchto signálů a jejich následný rozvod stávajícím starším rozvodem v domě spolu s klasickým pozemním vysíláním. 

I toto řešení má svá technická omezení daná použitou technologií a vlastnostmi komponentů, ale rozšíření rozváděných programů o několik desítek dalších není žádný velký technický problém. Tomuto tématu bude věnován samostatný příspěvek.

Závěrem

Co jsme (respektive obyvatelé byového domu) rekonstrukcí dosud nefunkční společné nebo špatně fungující spolené televizní antény získali ?

Především stabilní zdroj televizních signálů všech dostupných pozemních multiplexů, což v dnešní době (podle regionu) obnáší cca 50 televizních programů. V neposlední řadě si tak připravíme půdu pro další rozšiřování programové nabídky poskytované společnou televizní anténou. Za zmínku také stojí doplnění rozvodu společné televizní antény o distribuci signálu digitálního rozhlasu DAB. O DAB více v příspěvku Co je DAB.

Náklady na takovou rekonstrukci obvykle nepřevýší 25.000.- Kč podle konfigurace, příklad rekonstrukce STA malé bytovky v příspěvku Modernizace společné antény v malé bytovce, v případě většího bytového domu pak v příspěvku Modernizace společné antény ve větším bytovém domě.

Pokud máte zájem o další informace o modernizaci a rekonstrukci společné televizní antény, kdykoli mě kontaktujte.

Přidat komentář

Přehled komentářů

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting