Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Možnosti příjmu televizních programů

Zde si přehledně popíšeme možnosti příjmu televizních programů. Každá z těchto možností má svá specifika, pro a proti, nároky na zařízení a podobně. Pojďme se tedy na tyto možnosti podívat podrobněji.

Příjem pozemní (terestriální) televize

Asi nejrozšířenější způsob příjmu TV programů v současné době. Vzhledem k pokrytí území ČR pozemním vysíláním existuje poměrně málo lokalit, kde je pozemní vysílání nedostupné nebo nějakým způsobem omezené.

Pro jeho příjem není zpravidla nutné žádné speciální technické vybavení, v řadě případů si vystačíme s jednoduchou anténou. Samozřejmě, že rozvod TV signálu v domě má svá pravidla.

Asi zásadním plusem pozemního příjmu je skutečnost, že je poskytováno zdarma, i když samozřejmě plány na možné vysílání prémiového obsahu formou kódovaného (placeného) vysílání nejsou žádným tajemstvím. První realizovanou "vlaštovkou" v tomto směru je služba Anténa+ společnosti Skylink.

Programová nabídka je dnes také poměrně široká  a uspokojí řadu diváků.

Příjem TV programů přes geostacionární družici

Jak sám název napovídá, jedná se o příjem TV programů ze satelitu. Družice těchto služeb se nacházejí na geostacionární dráze, což v překladu znamená, že družice se vůči našemu stanovišti na Zemi nepohybuje.

K příjmu je potřeba parabolická anténa s volným výhledem směrem k družici, satelitní přijímač (nebo moderní televizor s vestavěným SAT tunerem) a dekódovací karta vložená do dekódovacího modulu (resp.bezkartový dekódovací CAM modul). Pokud mluvíme o volném výhledu, pak máme na mysli opravdu volný výhle směrem družici bez zastínění stromy, větvemi a podobně. Pro nejsledovanější družice s českými programy proto v místě příjmu zkontrolujeme volný výhled přibližně jižním směrem a pod úhlem cca 30 stupňů směrem k obloze.

Satelitni příjem je alternativou do míst (ačkoli jich již moc není), kde je příjem pozemního vysílání problematický nebo zvela znemožněn (hlubolá údolí mimo dosah TV vysílače a podobně).

Druhým aspektem při volbě satelitního příjmu je programová nabídka, která je v tomto případě samozřejmě daleko pestřejší než v případě pozemního příjmu a uspokojí i nejnáročnějšího diváka.

Zaroveň je potřeba ale zdůraznit, že veškerá nabídka programů od všech satelitních operátorů je zpoplatněna, to znamená, že je potřeba platit i za základní programy, které jsou například v pozemním vysílání poskytovány zcela zdarma (například programy veřenoprávní České televize). Výše měsíčních poplatků je závislá především na vybrané programové nabídce a lze konstatovat, že se v závislosti na operátorovi a nabídce pohybuje v současné době od cca 120,-Kč do cca 1000.-Kč měsíčně za jeden přijímač.

V ČR poskytuje služby několik satelitních operátorů. Zájemce si snadno najde jejich programové i cenové nabídky, v tomto případě nelze asi nikoho doporučovat, protože každý má své preference nastavené jinak.

Drobné komplikace (především finanční) nastávají v případě, kdy potřebujeme například v rodinném domě zajistit satelitní příjem na více místech, například obývací pokoj,  dětský pokoj a pokoj prarodičů.

Technicky je to samozřejmě možné, ale finanční zátěž představuje nejen případné rozšíření příjímacího zařízení (to je jednorázové), ale především měsíční poplatky satelitnímu operátorovi.

Další podrobné informace k satelitnímu vysílání, programové nabídce i zajímavostech a novinkách na satelitech zájemci najdou na www.parabola.cz.

TV přes internet (IPTV)

Trend posledních několika málo let a jistě velká budoucnost.

Příjem TV programů přes internet dnes nabízejí zejména velcí telekomunikační operátoři (O2, T-mobile, Vodafon), kteří většinou kombinují nabídku internetového připojení s svými ostatními službami, v tomto případě s nabídkou distribuce TV programů přes internet.

Programová nabídka je opět velmi pestrá, srovnatelná s nabídkou satelitního vysílání.

Televize přes internet však přináší jako přidanou hodnotu další služby, které jiný druh distribuce neumožňuje. Jedná se například o zpětné zhlédnutí již vysílaných programů, přístup do archívu přísluného programu, videopůjčovny, nahrávání programů a podobně.

Samozřejmě, že se opět jedná o placené služby. Poplatky jsou srovnatelné například s nabídkou satelitních operátorů, tedy řádově v jednotkách stokorun měsíčně. Zrovna tak je možno většinou realizovat příjem těchto služeb navíce přijímačích, samozřejmě za příplatek.

Co se technického řešení týče, příjem televize přes internet je možno realizovat pomocí aplikací jednotlivých IPTV operátorů nahraných ve SMART televizorech, případně pomocí externích set top boxů přímo od operátora či jiných výrobců.

V tomto případě platí jedno zásadní ALE!

Jak z názvu služby vyplývá, jedná se distribuci TV programů prostřednictvím internetu. Pro bezporuchový chod IPTV aplikací je bezpodmínečně nutný poměrně "svižný" internet, stabilní, bez kolísání rychlosti.

Ne každý zájemce bydlí ve velkém městě, kde již bývá v řadě míst dostupné připojení k internetu prostřednictvím optické sítě. Tam, kde je takové připojení možné, lze televizi přes internet jen doporučit. Situace v malých městech a především v malých obcích je však i dnes úplně odlišná, skoro se  dá říci, že mnohde tristní.

Je třeba počítat s tím, že příjem jednoho TV programu ve vysokém rozlišení (HD) si "ukousne" z kapacity naší internetové přípojky cca 10-12Mb/s, program ve velmi vysokém rozlišení (UHD) pak okolo 25 Mb/s. Pokud má tedy naše internetová přípojka rychlost 20Mb/s, mnoho pro další činnost na interntu nezbývá. Kdybychom chtěli provozovat IP televizi na třech televizorech v rodinném domě a zároveň používat internet k jiným činnostem (dnes aktuálně k práci z domova, děti k distanční výuce), naše internetová přípojka by musela být alespoň 50Mb/s. Tato rychlost je však v mnoha lokalitách pouze zbožným přáním. 

Zrovna tak je třeba dát pozor na různé nabídky zřízení internetu od různých (a teď všichni prominou) "wifinářů", kteří naslibují úžasné rychlosti, ale v praxi se ukáže, že tato připojení v případě většího počtu aktivně připojených uživatelů jsou naprosto nepoužitelná.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.