Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Zapůjčení potřebných komponent pro rozšíření programů STA

Na základě četných dotazů především ze strany společeniství vlastníků jednotek (SVJ) jsem se rozhodl umožnit vážným zájemcům o rozšíření programů společné televizní antény o televizní programy ze satelitní distribuce jeho vyzkoušení, co to vlastně obnáší a jaké výsledky lze očekávat. Je třeba mít na mysli, že pořizovací hodnota celého zařízení není právě zanedbatelná (v tomto případě okolo 35 tisíc Kč), a proto není od věci se s výsledkem seznámit na vlastní oči.

Zapůjčení zařízení je na jeden měsíc a je zdarma.

Komu je tato možnost určena

Všem majitelům bytových domů, společenství vlasníků jednotek. Vážnému zájemci bude potřebný komplet zapůjčen na základě smlouvy o výpůjčce (vzor smlouvy o výpůjčce je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ - SMLOUVA O VÝPUJČCE. Předpokládaná doba výpůjčky je maximámálně jeden měsíc, což považuji za dostatečnou dobu k tomu, aby se všichni obyvatelé bytového domu mohli s možnostmi a kvalitou (myšleno technickou) přenášených programů dostatečně obeznámit a mohli se tak kvalifikovaně rozhodnout, zda o takové řešení budou mít zájem.

Co je předmětem výpůjčky

Celý komplet se skládá ze dvou částí - jednak z potřebných komponent umístěných vně domu (na střeše) jako je parabolická anténa, držák antény na stožár společné televizní antény a Twin (dvojitý) LNB (satelitní konvertor), jednak ze zařízení umístěného v domě (logicky v rozvodnici stávající společné antény), jedná se o transmodulátor s napájecím zdrojem, dekódovací modul IRDETO a dekódovací kartu.

Komponenty umístěné na střeše

Na stožár stávající společné televizní antény je přichycena pomocí držáku parabolická anténa o průměru 80 centimetrů.

Anténa je dále osazena LNB (satelitním konvertorem) TWIN (dvojitý).

Celek je směrován na družici ASTRA 3B na pozici 23,5 stupně východně.

Od parabolické antény vedou dva koaxiální kabely přímo do stávající rozvodnice společné televizní antény. Kabely jsou obvykle vedeny stožárem společné televizní antény nebo jinou cestou společně s koaxiálními kabely od ostatních antén.

demo STA střecha

demo STA rozvodnice

Komponenty umístěné v rozvodnici STA

Ve stávající rozvodnici společné televizní antény je umístěn transmodulátor (spolu s napájecím zdrojem.

V tomto případě se jedná o výrobek firmy TELEVES 564301, který "umí" přijmout satelitní programy celkem ze tří satelitních transpondérů a "vyrobit" z nich dva multiplexy v normě DVB-T. Celková kapacita DVB-T multiplexů je cca 15 programů, podle datového toku daných programů.

Výstupní kanály DVB-T multiplexů jsou volně programovatelné a tím pádem není problém je vhodně "usadit" mezi již rozváděné multiplexy.

Technicky je integrace transmodulátoru do stávající společné televizní antény poměrně jednoduchá, neboť se v podstatě jedná o pouhé sloučení signálů stávající společné televizní antény a transmodulátoru. Možností je samozřejmě více a nejedná se o žádnou "raketovou" techniku.

Transmodulátor je v tomto případě již nastaven a má naladěno 16 televizních programů z distribuce satelitního operátora Skylink pro účely předvádění.

Finální skladba programů v případě konkrétního zájmu je na dohodě majitele domu (společenství vlastníků) s distributorem programů Skylink.

Logika možné skladby programů, omezení (technických a dalších) a jejich důvodech k rozšíření nabídky společné antény o další programy ze satelitní distribuce je popsána v příspěvku Jak vybrat satelitní programy k rozšíření nabídky STA.

Technické předpoklady

Prvotním předpokladem je samozřejmě fakt, že v daném objektu (bytovém domě) je funkční společná televizní anténa alespoň v trochu použitelném stavu. Vzhledem k tomu, že různých variant a možností je celá řada, nechal bych další detaily na případném osobním jednání. Příklad realizace je popsán v příspěvku Ukázka praktické realizace.

Samozřejmě se předpokládá součinnost zástupce majitele domu (SVJ) minimálně zajištěním přístupu na střechu a ke stávající technologii společné televizní antény.

Jak postupovat v případě zájmu o zápůjčku

Jednoduše, kdykoli mě kontaktujte na telefonu 605 240 909, případně emailem a domluvíme další postup.

Dovoluji si dále zmínit, že k využití společné televizní antény jsem vytvořil anketu, kterou najdete v příspěvku Společná televizní anténa - dotazník uživatelů. Budu velmi rád, pokud si najdete minutu času (více času vyplnění dotazníku nezabere) a této ankety se zúčastníte.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.