Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Ukázka praktické realizace rozšíření STA o satelitní programy z distribuce operátora Skylink pomocí trasmodulátoru

Tento příspěvek popisuje přidání dalších televizních programů do rozvodu společné televizní antény (STA) v bytovém domě, kde byla sice vyměněna hlavní stanice, ale koaxiální rozvody do jednotlivých bytů zůstaly v původním stavu systémem stoupacího vedení.

Rozšíření již modernizované společné televizní antény

Přidání dalších televizních programů do systému rozvodu společné televizní antény jsem realizoval v bytovém domě o 36 bytových jednotkách. Majitelé bytů si v minulosti stěžovali na špatnou funkci společné televizní antény, která se projevovala občasným "kostičkováním" přenášených televizních programů ve všech celoplošných multiplexech.

Stručný popis modernizace viz dále. 

Hořice Pod lipou 1732 před

Původní rozvodnice STA

Hlavní stanice této konkrétní STA byla v minulosti osazena kanálovámi zesilovači ALCAD (dnes se toto provedení již nevyrábí).

Hořice Pod Lipou 1732 po rekonstrukci

Rozvodnice STA po rekonstrukci

V rámci rekonstrukce STA byla celá původní technologie kanálových zesilovačů odstraněna a nahrazena jedním programovatelným zesilovačem ALCAD, který zpracovává signály všech pozemních multiplexů, rozhlasu FM a nově také digitálního rozhlasu DAB.

Pod Lipou rozvodnice SAT

Modernizovaná rozvodnice STA rozšířená o transmodulátor

V rozvodnici hlavní stanice STA mimo modernizace technologie proběhl také "generální úklid" tak, aby vše mělo nějaký řád (respektive "štábní kulturu").

V původní montážní skříni tak vznikl prostor, kam šlo bez problémů osadit transmodulátor satelitních programů.

Instalace byla dopněna o transmodulátor (krabička uprostřed vlevo). Vzhledem k tomu, že tato instalace není ještě finální, byl tam uchycen zatím provizorně, byť "štábní kultura" poněkud utrpěla.

Transmodulátor TELEVES

Transmodulátor TELEVES

Nejdůležitější součást systému. Toto zařízení převádí satelitní vysílání do klasického "pozemního" formátu DVB-T.

Tento konkrétní model dokáže přijmout 3 satelitní vysílače (transpondéry), přijmout všechny televizní programy z těchto vysílačů a sestavit 2 výstupní multiplexy, do nichž lze "poskládat" žádáné satelitní programy (omezení je dáno pouze datovou kapacitou výstupních multiplexů).

V neposlední řadě je do tohoto transmodulátoru vložen dekódovací modul s kartou. Dekódovací modul musí "umět" dekódovat takový počet programů, které chceme v rozvodu STA dále rozvádět. V tomto konkrétním případě byl použit modul SMIT IRDETO PROFI 16, který je schopen dekódovat 16 programů současně.

Také na střeše se "uklízelo"

Ze stožáru STA byly odstraněny "vraky" antén, které byly instalovány před několika desítkami let spolu s dalšími konsrukčními prvky jako jsou například výložná ráhna.

Stožár tak "zhubnul" o cca 50 kg a jeho větrná zátěž se tím značně zmenšila.

Byly instalovány nové antény pro příjem všech dostupných programů, které lze v daném místě přijímat. V tomto případě šlo o všechny celoplošné multiplexy, rozhlas FM a nový formát rozhlasového vysílání DAB.

Antény pro celoplošné multiplexy byly zásadně voleny pro současné televizní pásmo v rozsahu kanálů 21-48, aby se zamezilo rušení v pásmu 5G ze základnové stanice operátora na sousedním domě.

Hořice Pod Lipou 1732 střecha

Osazení přijímací paraboly

Na stořár společné televizní antény, kde byly v rámci modernizace osazeny nové antény, byla doplněna přijímací parabola.

Pod Lipou STA SAT

Přijímané programy

Satelitní programy rozváděné dále do systému STA jsou přijímány ze satelitní distribuce operátora Skylink, jehož dekódovací karta je vložena do dekódovacího modulu.

Výběr konkrétních programů záleží na přání zákazníka a dohodě s operátorem Skylink. Obecně lze říci, že se jedná o příjem Skylinkem vysílaných programů z družic ASTRA 3 a ASTRA 1.

Je třeba také konstatovat, že některé televizní programy z důvodů ochrany autorských práv nemůže ani sám operátor Skylink umožnit dále sledovat více divákům výše popsaným způsobem. Na druhou stranu je Skylink připraven "ušít" programovou nabídku na míru. Výsledné programy jsou tedy závislé na poptávce SVJ a dohodě se Skylinkem.

Majitel bytového domu, případně SVJ (Sdružení majitelů jednotek) uzavře po výběru programů smlouvu s operátorem Skylink, smlouva se uzavírá na období jednoho roku. Měsíční platba (závislá na výběru programů) je okolo 50.-Kč za účastnickou zásuvku.

Na kolik toto rozšíření programů v tomto případě přišlo

Materiál
Parabola 80cm 650 Kč
Konvertor (LNB) twin 500 Kč
Transmodulátor TELEVES 21.000 Kč
Napájecí zdroj pro transmodulátor 1.500 Kč
Dekódovací modul SMIT IRDETO PROFI 16  9.500 Kč
Drobný materiál 500 Kč
Ostatní
Montáž 5.000 Kč
Programování a měření 1.000 Kč
Cestovné dle km
Celkem
Materiál 32.300 Kč
Ostatní 6000 Kč
Celkové náklady ze strany SVJ 38.300 Kč

Pojďme toto řešení zhodnotit

Za necelých 40 tisíc korun získalo 36 majitelů bytů možnost přijímat 16 nových televizních programů z nabídky satelitního operátora Skylink.

Toto programové rozšíření nabídky společné televizní antény samozřejmě nemůže svým rozsahem konkurovat kompletním individuálním nabídkám jak satelitních, tak IPTV operátorů, ostatně to nebylo ani cílem. Umožňuje však obohatit programovou nabídku o nejčastěji sledované programy za bezkonkurenčně nejnižší měsíční poplatek a v řadě případů plně uspokojit poptávku diváků v bytovém domě.

Je jasné, že i celková kapacita 16 programů nemusí někomu dostačovat. Systém lze však dále rozšiřovat (případně použít jiné modely komponent)  s tím, že potom samozřejmě stoupají pořizovací náklady.

Zaujalo vás toto řešení a chtěli byste si ho vyzkoušet ?

Pokud někoho popsané řešení zaujalo, ale váhá vzhledem k pořizovací ceně, pak upozorňuji na možnost si celý potřebný komplet zapůjčit na rozumnou dobu a seznámit se praktickým fungováním. Sdružení vlastníků jednotek má možnost svým členům ukázat, co za své finanční prostředky případně pořídí. Nabídka se samozřejmě týká i hotelů, penziónů a podobně. Podrobnosti v příspěvku Zapůjčení zařízení pro rozšíření programů STA.

Závěrem

Lze konstatovat, že popsané řešení může uspokojit většinu televizních diváků v bytovém domě, neboť rozvod společné televitní antény tak nabídne (v současnosti) přes 60 (48 pozemních a 16 doplněných ze satelitu) televizních programů, navíc u většiny programů převzatých ze satelitní distribuce v HD kvalitě. Programy doplněné ze satelitní distribuce mohou žánrově nabídku zpestřit a doplnit, například o další dětské programy, dokumentární a hudební programy a v neposlední řadě také o oblíbené programy filmové. 

Pro zájemce o podrobnější informace a možnosti realizace jsem kdykoli k dispozici na telefonu 605 240 909.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting