Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Zabezpečovací systém Jablotron 100+

Zabezpečovací systém vhodný pro byty, rodinné domy i rozsáhlejší instalace. Obsahuje prvky domácí automatizace.

Představení systému pro rodinný dům ve formátu pdf ke stažení zde.

Následující videa představují možnosti zabezpečovacího systému Jablotron 100 :

Hlavní vlastnosti systému Jablotron 100+ :

Zde si popíšeme základní technickou specifikaci tohoto zabezpečovacího systému včetně vysvětlivek :

Periferie - až 230

Periferií se rozumí například různá čidla a podobně

Uživatelé - až 600 různých kódů

Do systému můžeme vložit až 600 různých uživatelů, přičemž každý z nich bude mít svůj jedinečný osobní (PIN) kód. Každý uživatel může mít navíc přiřazenou RFID (bezkontaktní) kartu, čip či přívěšek. Autorizace uživatele potom může být PIN kódem, kartou, čipem případně kombinací těchto metod. Z toho je jasné, že tato autorizace je zabezpečna velmi silně.

Ovládací moduly - až 128

Ovládacím modulem je myšlena především klávesnice, pomocí které lze systém jednoduše ovládat. Systém Jablotron používá uživatelsky velmi přátelské prostředí, takzvanou semaforovou logiku.

Sekce - až 128

Sekcí se rozumí nějaké logické členění objektu. Objekt lze rozdělit na sekce (prostory), které lze poté ovládat odděleně. Například dům, 1.patro, 2.patro, garáž, venkovní prostor. Toto členění si může každý uživatel navrhnout sám podle svých potřeb. Je samozřejmé, že lze aktivovat či deaktivovat všechny prostory najednou.

Kalendáře - 64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí

Tato funkce slouží především k opakovanému spouštění pravidelných akcí, typicky třeba k pravidelnému spouštění zavlažování, k aktivaci alarmu a podobně. Sysrém se tak může chovat rozdílně v závislosti na datu, svátku, denní či noční době. 

Komunikace - LAN/GSM/GPRS/3G/PSTN

Jedná se o velmi důležitou vlastnost systému. Systém Jablotron dokáže komunikovat navenek přes místní síť (a tedy dále přes Internet), mobilní data nebo klasickou telefonní linku. Tato komunikace je potřeba pro hlášení systému směrem k uživateli, případně při využití doplňkových služeb ke komunikaci s bezpečnostní agenturou.

Reporty z MyJablotron - SMS, e-mail nebo PUSH notifikace

Při využítí aplikace MyJablotron (popsána níže) zasílá tato aplikace upozornění (notifikace) zvolenou metodou neomezenému počtu uživatelů.

Reporty z ústředny - SMS až 50 uživatelů

V případě, že není využita aplikace MyJablotron (nebo souběžně s ní) dokáže ústředna systému Jablotron 100+ odeslat SMS hlášení až 50 uživatelům. Při použití aplikace MyJablotron je ovšem lépe používat hlášení z této aplikace a přímé SMS hlášení z ústředny nepoužívat, jednalop by se o duplicitu, která nepřináší žádný užitek.

Certifikace - pro stupeň 2 dle EN 50131

 Zásadní vlastnost systému Jablotron 100+. Certifikace je požadována například pojišťovnami pro poskytnutí slevy na pojistném.

Aplikace MyJablotron

Aplikace MyJablotron je dostupná pro chytré telefony, tablety i PC. Mohou ji využívat všichni uživatelé například v rámci rodiny.

Ať už jste an dovolené nebo kdekoli jinde, můžete ovládat váš alarm i všechna zařízení vzdáleně. A když se doma něco děje, aplikace vás ihned upozorní, ideálně i s videem nebo fotografií z místa.

Aplikace se ovládá stejně jednoduše jako z klávesnice. Nezáleží na tom, jestli chcete na dálku zajistit garáž nebo si před příjezdem zapnout topení.

Díky PUSH notifikacím, e-mailům nebo SMS okamžitě víte o každém poplachu, ale i poklesu teploty.

Můžete si prohlédnout všechny kamerové záznamy nebo fotografie, které lze stáhnout do vašeho telefonu. V aplikaci lze také sledovat historii událostí ale také i spotřebu elektřiny, plynu a dalších veličin.

Doplňkové služby Bezpečnostního centra Jablotron

Představte si situaci, kdy máte instalováno bezpečnostní zařízení, dojde k poplachu, avšak vy nejste schopni se v přiměřeném čase dostavit k domu a zkontrolovat jeho stav. Jak jsme si také řekli, houkající siréna na domě nechává většinou sousedy i kolemjdoucí klidnými.

Jablotron přichází se zcela inovativní nabídkou.

Všichni noví zákazníci, kteří si pořídí alarm do společnosti Jablotron, získají službu střežení na 3 měsíce zdarma. Jak to funguje ?

Alarm je po instalaci automaticky připojen na Bezpečnostní centrum Jablotron, kam jsou předávány všechny události včetně technického stavu systému. Při poplachu obsluha Bezpečnostního centra zajistí výjezd svých pracovníků na místo. Pracovníci na místě překontrolují stav objektu a v případě potřeby přijmou opatření k řešení situace, tedy například kontaktují Policii ČR, hasiče a podobně. V případě planého poplachu je výjezd těchto pracovníků pod dobu 3 měsíců zdarma. Uživatel tak má možnost posoudit, zda mu služba přináší předpokládaný přínos, je potřeba její změny nebo se bez ní prostě obejde.

Pokud uživatel usoudí, že služba střežení je přínosná, může si vybrat z celé palety služeb Bezpečnostního centra Jablotron a přizpůsobit je na míru svým potřebám.

Pokud je uživatel historicky připojen svým stávajícím zařízením k jinému poskytovali služby střežení, systém Jablotron poskytuje možnost těchto služeb nadále využívat.

Jak je z celkového popisu patrné, představuje systém Jablotron  100+ ideální systém pro byty, rodinné domy, firmy i rozsáhlé instalace. Montáž je v případě bezdrátových komponent velmi šetrná i v hotové obydlené zástavbě a nevyžaduje stavební úpravy. Montáž je také v tomto případě velmi rychlá, běžná instalace v rodinném domě se dá pohodlně zvládnout za jeden den. Také doplňkové služby poskytované Bezpečnostním centrem Jablotron představují významnou přidanou hodnotu.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting