Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Příjem Regionální sítě 8 (kanál 38) z Hradce Králové - Hoděšovice

Před několika týdny zahájily České Radiokomunikace vysílání nového multiplexu Regionální sítě 8 z vysílače Hradec Králové Hoděšovice. Vysílání je odbavováno z věže v Hoděšovicích (výpadovka z Hradce Králové na Býšť u restaurace Koliba), kanál 38, polarizace horizontální, vyzářený výkon 1 kW, norma DVB-T (není to překlep, tento regionální multiplex je skutečně vysílán v původní normě).

vysílač hoděšovice

Vysílač Hradec Králové - Hoděšovice

Vysílač Hradec Králové – Hoděšovice se nachází kilometr západně od vesnice Hoděšovice v Pardubickém kraji ve výšce 302 m n. m., přibližně 900 m od hranice Královéhradeckého kraje a 3 km od města Hradec Králové.

Slouží jako regionální rozhlasový a dříve i televizní vysílač pro Hradec Králové a okolí. Zároveň je věž využívána pro radioreléové spoje. Areál vysílače je v majetku společnosti České Radiokomunikace a. s.

Stejný typ betonové věže se nachází na Klínovci, u olomouckého Radíkova a na Zelené hoře u Chebu.

Vysílání Regionální sítě 8 je odbavováno na kanálu 38 s vyzářeným výkonem 1 kW, polarizace horizontální.

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí uvádí předpokládané pokrytí signálem Regionální sítě 8 na kanálu 38 z vysílače Hradec Králové - Hoděšovice.

Údaje jsou samozřejmě pouze orientační, ale již z obrázku je jasné, že situace v Hořicích nebude žádná sláva.

pokrytí Hoděšovice

Óčko black expres

Vysílané programy

Regionální síť 8 v současné době vysílá dva hudební programy - Óčko Black a Óčko Expres.

Kapacita multiplexu je samozřejmě věší a České Radiokomunikace slibují brzké zařazení nových programů (jakých je samozřejmě obestřeno tajemstvím).

První zkušenosti s příjmem Regionální sítě 8 z vysílače Hoděšovice v Hořicích a okolí

Jaké jsou první zkušenosti s příjmem nového multiplexu Regionální sítě 8 z vysílače Hradec Králové - Hoděšovice v Hořicích  a okolí ?

Odpověď je bohužel jednoduchá - špatné. Předem upozorňuji, že se jedná o mé soukromé hodnocení, ke kterému jsem dospěl na základě instalací v našem regionu.

Vysvětlení je po bližším zkoumání velmi prosté - jak vyplývá z terenního profilu z Hořic směrem Hradec Králové - Hoděšovice, překážkou je převýšení v Chlumu u Hradce Králové, toto převýšení není nijak obrovské, ale ve spojení s malým výkonem vysílače v Hoděšovicích je zásadní překážkou pro pohodlný příjem vysílání z tohoto vysílače. Výjimku tvoří pouze nejvýše položené lokality v Hořicích.

Naopak poměrně slušný příjem tohoto vysílače je možný v lokalitách jižně od Hořic, kde se převýšení Chlumu tolik neuplatní. Je předpoklad, že například v obcích Milovice, Bašnice, Bříšťany, Lípa a logicky čím blíže k Hradci Králové, tím lépe. Velmi slušný příjem tohoto vysílače jsem zaznamenal například v obci Vřesník (protože je položena poměrně vysoko a zřejmě je tam přímý výhled na vysílač.

Platí samozřejmě základní poučka - zásadní je měření signálu v předpokládaném místě příjmu. 

Je jiná možnost příjmu uvedených hudebních programů v Hořicích ?

Je to paradoxní ale je.

Region Hořicka má jednu anomálii, a tou je velmi dobrý příjem směrem od Prahy, podle terénního profilu je z Hořic a okolí přímá viditelnost. Asi každý má v paměti, že v Hořicích a okolí se běžně přijímala "Praha" a řada anténních instalací je dodneška tímto směrem orientována.

Stejný obsah jako Regionální síť 8 (tedy programy Óčko Black a Óčko Expres) je šířen v rámci Regionální sítě 12 z Prahy na kanálu 47. Tento kanál je na velkém území Hořic přijímatelný ve velmi dobré kvalitě. 

Vysílač Praha - Žižkov

Z Prahy je vysílána Regionální síť 12 na kanálu 47 výkonem 20kW, polarizace VERTIKÁLNÍ, provozovatel je stejný jako u Regionální sitě 8, tedy České Radiokomunikace.

Programový obsah je stejný, jsou vysílány programy Óčko Black a Óčko expres. I zde platí, že České Radiokomunikace slibují brzké rozšíření programové nabídky.

Vysílač Praha-Žižkov

Společná anténa nebo individuální příjem těchto nových programů ?

Jestli hovoříme o možnosti příjmu těchto nových programů prostřednictvím společné antény nebo v rámci individuálního příjmu není podstatné. Na začátku je bezpodmínečně nutné měřením ověřit, zda je příjem vůbec možný a na základě tohoto měření navrhnout kompletní finální řešení.

Vřele bych doporučil majitelům bytových jednotek v bytových domech (SVJ) zvážit celkovou rekonstrukci společné televizní antény (pokud tedy již neproběhla v nedávné době). Mám v tomto případě na mysli především výměnu technologie (zesilovače a podobně). Kompletní rekonstrukce rozvodů až do bytů je již záležitost daleko složitější a nákladnější a je dobré ji spojit například s kompletní rekonstrukcí elektrické instalace.

Výměna technologie společné antény přinese jednak energetickou úsporu (staré kanálové zesilovače mají vysoký odběr), jednak kvalitnější signál a v neposlední řadě možnost rozšíření o šíření signálů digitálního rozhlasu, rozšíření programové nabídky a podobně.

Dobré je mít na paměti také skutečnost, že na řadě instalací společných antén jsou antény osazeny již před mnoha lety (v některých případech se jedná dokonce o celá desetiletí) a jsou tudíž již za hranicí mechanické pevnosti a spolehlivosti.

Více o možnostech rekonstrukce starších společných antén v bytových domech v příspěvku Modernizace společných antén v bytových domech

Nová STA

Příklad rekonstruované STA

Jak vypadá společná televizní anténa na klasickém obytném objektu si každý asi dokáže představit.

Na obrázku je rekonstruovaná společná anténa obytného domu v Hořicích v Blahoslavově ulici (24 bytových jednotek).

Mimo příjmu Regionální sítě 12 z Prahy (programy Óčko Black a Óčko expres) byla společná anténa doplněna také o možnost příjmu digitálního rozhlasu. Příjem ostatních celoplošných multiplexů je samozřejmostí.

Součástí rekonstrukce byla především výměna zastaralé technologie STA za programovatelný zesilovač.

Toto řešení umožňuje pružně reagovat na nové vysílače a multiplexy  a jejich zařazení do distribuce uživatelům v domě.

Uživatelé tak mají v současné době k dispozici 50 bezplatných televizních programů.

Závěrem

Máte-li zájem o příjem nového televizního multiplexu s atraktivními hudebními programy (které jsou vysílány zdarma) bez ohledu na to, zda se jedná o individuální příjem (například v rodinném domku) nebo jste uživatelem společné televizní antény, kde tyto nové programy dosposud chybí, kdykoli mně kontaktujte.

K dispozici je telefon 605 240 909, email, chat, každému podle jeho chuti ....

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting