Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Proč zabezpečovací systém ?

Následující videa na položenou otázku částečně odpovídají. Jen pro úplnost uvádím, že to jsou autentická videa autora. Je na nich patrné, že nepovolaná osoba přeleze plot (video Táboritská vjezd) a přechází dále na pozemek. Zde se chvíli rozhlíží, když dojde k aktivaci poplachu (video neobsahuje zvuk, ale v okamžiku rozsvícení světel je aktivována i siréna), čověk na záběru se okamžitě otočí, utíká, přeleze plot a odchází pryč.

Videa jsou poměrně krátká, proto jsem je neupravoval, takže je třeba trochu trpělivosti při jejich sledování.

Ještě malé vysvětlení, proč k poplachu dochází až s časovým zpožděním. Jedná se vjezd, kde bylo potřebné takzvané příchodové zpoždění. Toto sloužilo k tomu, aby majitel mohl vstoupit a měl čas deaktivovat alarm.

Tato ukázka také přibližuje pojem teritoriálního zabezpečení, kdy ochrana osob a majetku začíná již na pozemku před domem. Je zde také patrné, že zabezpečovací zařízení splnilo svůj účel na sto procent. Nepovolaná osoba se po aktivaci alarmu dala na útěk, k chráněnému domu se ani nedostala a nemohla tak způsobit škodu na majetku ani ohrozit bezpečnost majitele. 

(video neobsahuje zvuk)

Základní prvky ochrany domu, bytu, firemního prostoru.

Perimetrická ochrana

Jedná se ochranu objektu, která se týká již venkovního prostoru. Cílem je detekovat nezvanou návštěvu nejlépe ještě před nežádoucím vstupem do chráněného objektu, tedy nejlépe ihned za plotem ohraničujícím pozemek.

K tomuto účelu se využívá nejčastěji takzvané infrazávory. V principu se jedná o infračervený vysílač a přijímač, které na sebe "vidí" na určitou vzdálenost. Pokud dojde k přerušení infračerveného paprsku mezi vysílačem a přijímačem, dojde k vyhlášení poplachu.

V praxi se tento způsob ochrany instaluje nejčastastěji rovnoběžně s plotem tak, aby případný nezvaný návštěvník po překonání plotu přerušil infračervený paprsek a vyvolal polach. Často se také tyto infrazávory instalují současně v několika výškách, aby nástrahu nebylo možno jen jednoduše překročit.

Snad jediným linitujícím faktorem je skutečnost, že prostor mezi přijímačem a vysílačem musí být naprosro volný. Komplikace pak přináší například vzrostlá tráva, větve či nahromaděný sníh.

Ochrana venkovního prostoru se dá samozřejmě doplnit o čidla pohybu, pouze je třeba zvolit typ vhodný pro venkovní montáž. Pokud máme doma domácí zvířata, je třeba také zvolit takový typ detektoru, který je vůči zvířatům imunní.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b) Plášťová ochrana

V tomto případě se snažíme ochránit plášť domu. Slouží k tomu především detektory otevření oken, detektory tříštění skla. Používají se k tomu především různé typy magnetických spínačů, kterých existuje nepřeberné množství. vyrábějí jak v drátovém, tak v bezdrátovém provedení, závrtné a podobně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prostorová ochrana

Úkolem prostorové ochrany je detekce osob v prostoru, tedy v místnostech. Nejčastěji se k tomu používají takzvaná pasivní infračervená čidla (zkratka PIR). Opět existuje nepřeberné množství různých typů a variant v drátovém či bezdrátovém provedení.

Pokud chceme osadit prostorové čidlo i v exkluzivním interiéru, není to žádný provlém, na trhu je mnoho v zápustném provedení, v rámečku a podobně. Luxusní interiér potom takové čidlo rozhodně neruší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Enviromentální ochrana

Ačkoli může znít název nesrozumitelně a cize, je posláním této ochrany reagovat na takové podněty jako je oheň, kouř, různé druhy plynů (v našem případě především kysličník uhelnatýCO) a podobně.

Vzhledem k tomu, že dnešní norma pro výstavbu nových rodinných domů i bytů přímo ukládá instalovat požární čidlo, je jeho instalace jasná. Pokud provozujeme také například kotel na pevná paliva k ústřednímu topení, krb a podobně, je instalace čidla kouře nasnadě. Totéž platí a i v případě plynového kotle a čidla plynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

K tomuto způsobu ochrany patří i různá čidla zaplavení a podobně. Snad každý již zažil ten nepříjemný zážitek, který dokázala způsobit vypadlá či prasklá hadice odpadní vody z pračky. Vhodně navržený bezpečnostní systém dovede nejen vyteklou vodu z prasklé hadice či trubky detekovat a vjodným způseobem majiteli oznámit, ale po doplnění o patřičné výstupy také například zastavit přívod vody do domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

Ochrana osob

V mnoha případech bývá členem rodiny i starší osoby (rodiče). Ve svých letech mohou mít nejrůznější zdravotní problémy, například s pohybem. Každý z nás jistě zná ten nepříjemný pocit, kdy musí opustit domácnost (například odchod do zaměstnání) a takový zranitelný senior pak zůstává sám doma.

Pro klid všech je možno vybyvit takovou osobu například takzvaným panic tlačítkem (ne, tento název nemá opravdu nic společného s první sexuální zkušeností). Jde o tlačítka, která mohou být vhodně rozmístěna po domě a v případě nouze pak má tato osoba možnost si kdykoli pohodlně přivolat pomoc. 

Jak je z přiloženého obrázku patrné, je možno použít toto panic tlačítklo i ve formě náramku, takže přivolání pomoci je opravdu velmi komfortní a jednoduché.

V neposlední řadě může takové tlačítko posloužit i v tom nejkrajnějším případě, a to když je někdo z členů domácnosti napaden ve svém domě za situace, kdy je normálně bezpečnostní systém neaktivní. Panic tlačítka, detektory tříštění, detektory kouře, plynů a podobně se většinou nastavují jako trvale střežena.

Prvky domácí automatizace

Pokud máme v prostorách domu instalována pohybová čidla, není nic jednoduššího je využít například i k ovládání osvětení. Stačí doplnit silové ovládací prvky, zažadit je do systému a požadovaná funkce je ihned k dopozici.Tyto silové ovládací prvky jsou většinou v takovém provedení, že dovolují dodatečnou montáž například pod stávající vypínače. V případě použití bezdrátových prvků je jejich montáž skutečně triviální ise zachováním funkce původních prvků (vypínačů).

V neposlední řadě dokáží moderní zabezpečovaccí systémy ovládat celou škálu dalších, v domě či bytě již použitých zařízení. Může se jednat o garážová vrata, spuštění zavlažování ve stanovenou dobu, ovládání světel a podobně.

Moderní zabezpečovací systém obsahuje také kalendářní události, které dovolí vykonat předem určenou činnost dle data, času, podle svátků a podobně. Možností je nepočítaně a záleží pouze na potřebě uživatele. Může se jednat například o zabezpečení (zapnutí systému) v určený den a hodinu, ovládat funkce světlem nebo tmou.

Požadavky na instalaci

Vzhledem k tomu, že moderní systémy se dají pořídit jak v drátové (sběrnicové), tak i bezdrátové verzi, je montáž i ve stávající již fungující zástavbě bez problémů, odpadá potřeba sekat drážky pro kabely (v případě bezdrátové varianty) a podobně. Montáž je rychlá a lze ji přizpůsobit přání majitele nemovitosti.

Nezanedbatelnou výhodou pak je, že případný zásah servisního technika v drtivé většině případů nutně nevyžaduje jeho osobní přítomnost na místě, řadu servisních zásahů lze realizovat dálkovým přístupem.

Doplňkové služby

Neméně důležitým, avšak velmi často opomíjeným, faktorem při rozhodování o zabezpečovacím systému pak je případná nabídka doprovodných služeb. O co jde ?

Představme si modelovou situaci, kdy je celá rodina mimo dům (práce, škola). Najednou přijde například na mobilní telefon zpráva o tom, že dům byl nějakým způsobem narušen. A zrovna v tu chvíli není moožné, aby se někdo urychleně do domu dostavil a situaci zkontroloval.

V tomto případě stojí za zvážení využít doplňkových služeb některých výrobců, kteří zajišťují v tomto případě výjezd svých pracovníků, kteří na místě zhodnotí situaci a v případě nutnosti přijmou potřebná bezodkladná opatření, například volají policii, hasiče, záchranku a podobně.

Nic naplat, houkající alarm na domě dnes nechává kolemjdoucí a sousedy většinou spolehlivě klidné.

                                                                                                                                                                

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.