Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Zařazení pozemního vysílání okolních států do STA

Velké oblibě se těší rozšíření programů společné televizní antény o programy sousedních států. Je to vcelku pochopitelné, vysílání je zdarma a v pohraničí žijí většinou lidé, kteří jazykem sousedního státu většinou vládnou. Zásadním plusem pro přidání těchto programů jsou minimální náklady, kdy většinou vystačíme s přidáním další (případně dalších( antén do již fungujícího systému.

Pojďme si pro názornost popsat situaci v Královéhradeckém kraji, kde lze na řadě míst přijímat bez problémů polské programy. Situace je samozřejmě kraj od kraje odlišná, ale existuje mnoho míst v pohraničí, kde lze s úspěchem další programy přijímat.

Příjem polských TV programů ve východních Čechách

Ve východních Čechách, ale i na řadě míst Středočeského kraje a v Praze,  lze na mnoha místech přijímat polské TV programy z vysílače Sněžné Jámy, odkud s v současné době odbavuje celkem 6 multiplexů, z toho ovšem jeden ve III.TV pásmu. Multiplex ve III.TV pásmu je pro nás nezajímavý z toho důvodu, že v ČR bylo TV vysílání ve III.TV pásmu zrušeno a je zde provozován digitální rozhlas DAB. Z toho nutně plyne možnost rušení příjmu TV multiplexu z vysílače Sněžné Jámy, polská strana však uvažuje o převod tohoto vysílání do UHF pásma. 

Vysílač Sněžné Jámy

Vysílač je umístěný v boudě U Sněžných jam (nazývaný polsky RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły, v polovině 20. stol. krátce též Wawel/, se nachází na polské straně Krkonoš. Původně zde bylo roku 1837 postaveno provizorní přístřeší, později kamenná budova s ubytováním a restaurací, dále pak hotel. Od roku 1960 je budova využívána jako vysílací zařízení.

Budova se nachází na polské straně Krkonoš nad Sněžnými jámami (polsky Śnieżne Kotły) mezi Vysokým kolem a Violíkem v nadmořské výšce 1 490 m. Od Špindlerova Mlýna je vzdálena vzdušnou čarou cca 7 km severozápadně. Kolem vede červeně značená hřebenová turistická Cesta česko-polského přátelství.

Sněžné jámy

Jaké multiplexy a programy lze z vysílače Sněžné Jámy přijímat

TV norma multiplex kanál kmitočet (MHz) výkon (ERP) polarizace
DVB-T2 MUX4 PL 22 482 100 kW horizontální
DVB-T MUX3 DS 24 498 100 kW horizontální
DVB-T2 MUX1 PL 30 546 100 kW horizontální
DVB-T2 MUX6 PL 37 602 100 kW horizontální
DVB-T2 MUX2 PL 47 682 100 kW horizontální

V tabulce není uvažován MUX8 PL (VHF kanál 6, výkon 8kW, polarizace vertikální), je v kolizi s digitálním rozhlasem DAB u nás. Dále je v tabulce informativně uveden na kanálu 22 MUX4 PL, který obsahuje pouze jeden volný program, ostatní jsou kódované.

Pro nás jsou zajímavé kanály 24, 30, 37 a 47. Jaké programy příjmem těchto kanálů získáme :

kanál programy
24 TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP INFO, TVP Historia, TVP Sport HD
30 TVP ABC, TTV, Trwam, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Antena, Stopklatka
37 TVP Kultura, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Nauka, Alfa TVP, TVP World, Belsat TV
47 polsat, super polsat, tvn, 7 tvn, 4, 6 HD, TV puls, puls 2 

Jak je patrné, lze z jednoho polského vysílače (pokud je samozřejmě v dosahu) získat dalších více než 30 TV programů.

Nechci hodnotit míru atraktivity jednotlivých programů, ale drtivá většina z nich  je vysílána ve vysokém rozlišení (porovnejme s naším pozemním DVB-T2 vysíláním). Zvláštní pozornost pak zaslouží program TVP Sport HD veřejnoprávní (!) polské televize. Nejsem sportovní fanoušek a tedy neumím ohodnotit přenášená sportovní utkání, ale za zmínku stojí jedna skutečnost. Při příležitosti velkých sportovních akcí (olympijské hry, různá mistrovství světa a podobně) změní (a opět musím zdůraznit veřejnoprávní polská státní televize) tento program na TVP 4K a vysílá tyto světové sportovní události v nativním 4K rozlišení. Nekódovaně, zdarma! Naposledy byl takto vysílán světový fotbalový šampionát v Kataru. Ač nefotbalista, sledoval jsem tento program často, protože kvalita obrazu byla fascinující.

V čem je výhoda integrace těchto programů do STA

Jak bylo v úvodu zmíněno, jedná se o příjem zahraničních programů sousedních zemí. Vysílače těchto programů jsou sice v mnoha případech umístěny v sousedství hranic, vysílače mají poměrně velký vyzářený výkon, ale vysílací anténní soustavy jsou koncipovány samozřejmě tak, aby pokrývaly území příslušného státu a vyzařování k sousedům (tedy i k nám) bylo potlačeno. Proto nemusí být příjem vždy stoprocentní a bez problémů a v některých případech je potřeba použít nikoli jen jednu anténu, ale i soustavu antén, případně doplněnou o předzesilovače. Takové řešení sice vede k výsledku, ale je pochopitelně dražší. Proto se bohatě vyplatí tyto programy integrovat do společného rozvodu, protože náklady jsou stejné jako u individuálního příjmu (tedy pro jednotlivce drahé řešení), ale pro bytový dům jsou pořizovací náklady s ohledem na počet účastníků minimální.

Husova terr1

Reálná ukázka anténního systému

Na obrázku je reálná anténní sestava (v tomto případě na rodinném domě) v Hořicích, okres Jičín.

Kromě klasických antén pro příjem místních českých multiplexů je úplně nahoře patrné anténní dvojče pro příjem kanálu 46 z Prahy a o kousek níže pak anténní čtyřče pro příjem popisovaných polských multiplexů.

Anténní systém je doplněn o nízkošumové zesilovače a signál je dále zpracován programovatelným zesilovačem, tedy naprosto stejným řešením, jako je dnes běžné v obytných domech o desítkách bytů.

Anténní čtyřče pro dálkový příjem

Na obrázku je anténní soustava sestavená z komerčně vyráběných prvků pro pásmo UHF, kanály 21-48, složená ze čtyř širokopásmových antén Emme Esse 45UC. Sestava byla navržena s ohledem na její snadnou reprodukovatelnost.

Antény jsou sfázovány slučovačem Emme Esse.

Celá sestava je doplněna nízkošumovým anténním předzesilovaše FTE M2020.

Takové řešení je vhodné do míst, kde je signál žádaného přijímaného kanálu slabý a představuje asi ekonomické, konstrukční a použitelné maximum.

Je samozřejmé, že podobných anténních systému lze sestavit celu řadu, ale důležitá je také ekonomická únostnost a v neposlední řadě také hrají důležitou roli  také mechnické rozměry a vlastnosti celé sestavy tak aby bylo možno ji na stožár nejen umístit, ale také aby vydržela povětrnostní podmínky.

Podrobný popis v příspěvku Anténní čtyřče pro dálkový příjem TV

čtyřče1

Technická náročnost integrace zahraničních TV programů do STA

Doplnění dalších zahraničních programů v pozemním vysílání do stávající společné televizní antény není žádná raketová technika. V drtivé většině přípaů se jedná pouze o doplnění příslušné antény, případně anténní sestavy (třeba i s potřebným předzesilovačem) na anténní stožár. Pokud byla v domě v poslední době provedena rekonstrukce a modernizace hlavní stanice společné televizní antény, je situace o to jednodušší. V současné době jsou v hlavních stanicích společných antén používány programovatelné zesilovače, kde stačí přidané televizní kanály doprogramovat. Není ani třeba se bát jakékoli kolize kanálů, protože drtivá většina programovatlných domovních zesilovačů umí zárověň konverzi rozváděných signálů na jiné kanály. Lze tedy vytvořit takový knálový rastr, kam lze umístit pohodlně mnoho jednotlivých multiplexů.

Pokud v bytovém domě žádná modernizace a rekonstrukce provedena nebyla, je ideální takovou rekonstrukci s rozšířením programové nabídky spojit a ušetřit nemalou částku (viz například Modernizace společné antény ve větším bytovém domě). Získáme tak nejjednodušší a nejlevnějsí způsob distribuce televizních a rozhlasových signálů v bytovém domě s dlouhodobou stabilitou s možností dalšího rozšiřování.

Doplnění dalších programů například ze satelitní distribuce pak bude již třešničkou na dortu.

A co když v místě není žádné zahraniční vysílání dostupné

I takových lokalit existuje celá řada, zrovna tak ale existuje i zde řešení, jak programy přenášené společnou televizní anténou rozšířit a obohatit tak nabídku. Jedná se rozšíření o programy ze satelitní distribuce, viz příspěvek Varianty rozšíření STA o satelitní programy.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting