Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Televizní vysílání versus mobilní operátoři

V poslední době se čím dál tím častěji ozýváte s tím, že najednou začal televizor (či set top box) hlásit, že není signál, případně obraz chvilku jde a je postižen častými výpadky a hlášením o chybějícím signálu.

Pro řadu uživatelů je tento jev nevysvětlitelný, neboť až do nedávna vše fungovalo k naprosté spokojenosti. Jejich anténní instalace přežila komunisty, revoluci, přechod na DVB-T2 a zdálo se, že zde bude funkční navěky.

V poslední době čím dále častější hlášení

S podobnou hláškou se na svém televizoru nebo set top boxu setkává v poslední době stále více uživatelů

Je třeba zdůraznit, že se jedná až na světlé výjímky o individuální příjem na svou anténu, respektive anténní soustavu.

A především tam hledejme zakopaného psa.

není signál

Stav na českých střechách

Než se budeme věnovat nejpravděpodobnější příčině, podívejme se napřed, jak vlastně taková typická anténní instalace pro individuální příjem televizního vysílání vlasně vypadá. A budeme překvapeni.

Typická anténní instalace minulosti ...

Asi nejrozšířenější anténní instalace minulosti. Anténa "colorka" pro UHF kanály 21-69 kombinovaná s anténou pro III.TV VHF pásmo. Existovala varianta, kdy v krabičce antény pro III.TV pásmo byl přímo vestavěn slučovač obou pásem a jedním koaxiálním svodem byl signál veden přímo k televiznímu přijímači.

V dnešní době je anténa na III.TV pásmo naprosto zbytečná, televizní programy nejsou (a nebudou) v tom pásmu šířeny, III.TV pásmo připadlo vysílání digitálního rozhlasu DAB, kde se ovšem (na rozdíl od původního televizního vysílání) používá vertikální polarizace. Anténa na obrázku umístěná níže tak představuje pouze větrnou zátěž pro celou konstrukci.

historie1

historie2

... a pro změnu ještě jednou

Jiná varianta historického řešení, kdy jako širokopásmová aténa pro UHF kanály 21-69 byla použita anténa přezdívaná "síto" či "matrace".

Ovšem v obou případech platí, že za anténami, většinou někde v prostoru půdy, byl umístěn širokopásmový zesilovač, který sloužil nejen k zesílení slabšího signálu, ale především k pokratí ztrát různých rozbočení pod domě.

A právě u tohoto historického zesilovače hledejme příčinu nefunkčního anténního systému. Níže si popíšeme proč.

...a  to nejhorší na konec

Tato "perla" mezi anténami není pozůstatkem minulosti, jedná se soudobý výrobek, který existuje v nespočet variantách.

Jedná se aktivní "anténu", která je většinou tvořena kusem drátu uvnitř v kombinaci se širokopásmovým zesilovačem.

A anténou jako takovou nemá tento výrobek nic společného.

Takovéto "zázračné" UFO opravdu na střechu nepatří.

 

podvod1

Nejpravděpodobnější příčina

Připomeňme si přelaďovací martýrium, kterým jsme prošli v nedávné době v rámci přechodu na novou normu DVB-T2. Smyslem nebyl pouze přechod na novou modernější televizní normu, ale především vyprázdnit horní konec původního pásma.

Původní rozsah kanálů ve IV. a V. televizním pásmu byl kanál 21 (474 MHz) - 69 (858 MHz). Podle nového členění v rámci EU bylo UHF pásno zkráceno na kanál 21 (474 MHz) - 48 (690 MHz). Televizní vysílání v pásmu UHF tak přišlo o kanály 49-69. Do uvolněného kmitočtového spektra se pomalu stěhují mobilní operátoři.

Horní konec původního UHF TV pásma byl přidělen mobilním operátorům, kteří v něm šíří mobilní data v pásmu 700 MHz (5G) a 800 MHz (LTE). Situaci popisuje následující obrázek.

tabulka kanálů

Z obrázku je patrné, že na původních televizních kanálech 49-69 je v současné době šířen signál mobilního internetu 5G a LTE. A to je v drtivé většině zdroj náhlých problémů s příjmem televizního signálu.

Ptáte se proč? Odpověď je poměrně jednoduchá. Představte si, že přijímáte po léta signál z nějakého televizního vysílače (dnes samozřejmě pouze v rozsahu kanálů 21-48), za anténou následuje širokopásmový zesilovač a signál dále přes různé rozbočovače míří do místností v domě. Je ovšem třeba zdůraznit, že historická anténní instalace (tedy antény i zesilovač) pracuje v celém původním pásmu kanálů 21-69. Což znamená, že přijímá signál i z právě onoho horního konce původního televizního pásmu, kde jsou nyní usazeni mobilní operátoři se svým internetem.

Základnová stanice mobilního operátora 5G nebo LTE je samozřejmě vysílač, byť s malým výkonem. Pokud jej však mobilní operátor osadí uprostřed obce, nastane situace, kdy je signál tohoto vysílače mnohdy i o několik řádů silnější, než námi žádané přijímané signály. Výsledkem je situace, že spolu s užitečným signálem televizního vysílání původní anténa samozřejmě přijme i místní (mnohdy abnormálně) silný signál základnové stanice mobilního operátora a následně do širokopásmového zesilovače. Tento zesilovač se tím dosatne do stavu, kdy je silným signálem mobilního internetu zahlcen, nepracuje správně a ve svém důsledku zkreslí celé přenášené a zesilované spektrum kmitočtů.

Televizor pak tento signál není schopen zpracovat a protože "neumí" jinou hlášku než že "Žádný nebo slabý signál", mylně se můžeme domnívat, že byl někde přerušen koaxiální kabel, došle ke zničení zesilovača a podobně. V tomto případě nám televizor nemístně lže, signálu je na vstupu TV přijímače obvykle dostatek, ale je naprosto nepoužitelný.

Co s tím ?

Řešení je v podstatě hrozně jednoduché. Musíme se ovšem smířit s tím, že je potřeba provést radikální řez. To obvykle znamená, že je třeba odstranit všechny původní antény, jednak proto, že jsou konstruovány na celý rozsah původního UHF televizního pásma (a tedy přijímají nechtěný signál mobilních operátorů 5G a LTE), jednak proto, že některé antény jsou na stožárech prostě zbytečné (v pásmu, na které jsou konstruovány se prostě již nevysílá). Spolu s anténami je třeba vyměnit i původní širokopásmový zesilovač za moderní typ, který pracuje již pouze ve zúženém UHF pásmu a ještě lépe, pokud je takový zesilovač vybaven filtrem 5G a LTE na vstupu. Tím se zabrání (s větší jistotou) pronikání těchto signálů do dalšího rozvodu.

Je třeba říci, že mobilní operátoři se opravdu činí. Od loňského podzimu (kdy dostali kousek původního televizního pásma k dispozici), nových základnových stanic raketově přibylo a s tím i podobných popisovaných problémů.

Také je třeba zdůraznit, že tento důsledek rozmachu 5G internetu, tedy náhlá nemožnost přijímat televizní programy, nejde na vrub mobilním operátorům, ale technickému stavu přijímací anténní soustavy, která prostě součsnému stavu nevyhovuje. Vyskytují se sice případy, kdy je závada na straně mobilního operátora, je jich ale minimum. Základem pro úspěšnou stížnost na rušení mobilním operátorem je samozřejmě bezvadný technický stav mého vlastního přijímacího zařízení, které musí odpovídat současným požadavkům a normám. Takové stížnosti pak řeší Český telekomunikační úřad, na jehož stránkách si lze o nich najít informace.

Emme Esse 45UC

Příklad moderní UHF antény

Antén pro UHF televizní pásmo pro kanály 21-48 vyrábí řada výrobců nepřeberné množství typů.

Anténa na obrázku je od italské firmy Emme Esse a tato anténa je sama již vybavena filtrem 5G.

Filtr zajistí, že na vstup následného zesilovače se dostane nežádoucího signálu minimum.

Závěrem

Jak je z příspěvku patrné, odstranění problémů s rušením signály 5G a LTE zase není raketová věda. Je potřeba ovšem zdůraznit, že základem úspěchu je měření na místě samém a rozhodně nelze doporučit přestavu antén úplným začátečníkům a laikům. Snaha se může snadno přeměnit na zbytečně vyhozené peníze.

Pokud máte tento nebo jiný problém s příjmem televizních programů, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

Jsem k dispozici na telefonu, emailu, chatu, facebooku ...

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.