Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Ukázka praktické realizace moderního anténního systému.

Abychom pouze neteoretizovali, rozhodl jsem se popsat ukázkový anténní systém pro příjem pozemního vysílání DVB-T2 kombinovaný se satelitním příjmem ze 4 družic. Systém je doplněn také o rozvod VKV vysílání a DAB rozhlasu. Tento systém jsem realizoval na našem rodinném domě v Hořicích v Podkrkonoší.

Následný rozvod v rodinném domě může mít v mém případě až 16 plnohodnotných přípojek, to znamená, že na každé ze 16 koncových zásuvek je k dispozici signál DVB-T2, satelitní, FM i DAB rozhlas.

Aby byl popis úplný, uvedu také konkrétní typy antén, slučovačů, zesilovačů a vůbec všech komponent.

Tento popis rozhodně ale není návodem ke stavbě, neboť jeho návrhu samozřejmě musí předcházet měření všech dostupných signálů, na základě kterého se teprve následně volí vhodné komponenty.

Jak jsem zmínil na začátku, jedná se o anténní systém realizovaný v rodinném domku v Hořicích v Podkrkonoší.

Hořice jsou malé město ve východních Čechách, na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jičínem. Mimo základních českých programů lze na řadě míst našeho kraje přijímat vysílání z Polska a světe div se(!), také regionální vysílání z Prahy.

Náš dům stojí z hladiska příjmu TV a rozhlasových signálů v Hořicích na nepříliš výhodném místě, a to na spodním (nejnižším) okraji města.

V mém konkrétním místě lze přijímat :

- multiplexy 21, 22 a 23 z vysílače Krásný (cca 60 km) na jih od Hořic, kanály 26, 28, 34, výkon 100kW

- multiplex 24 z vysílače Chlum u Hradce Králové (cca 15 km) jihovýchodně od Hořic, kanál 45, výkon 10 kW

- budoucí regionální síť RS12 z vysílače Hoděšovice (cca 25 km jihovýchodně od Hořic, kanál 38, výkon 1 kW

- regionální síť RS4 z Prahy Strahova (cca 95 km) západně od Hořic, kanál 46, výkon 10 kW

- regionální síť RS12 z Prahy Žižkova (cca 90 km) západně od Hořic, kanál 47 (vertikálně), výkon 10 kW

- polské multiplexy z vysílače Sniežně kotly (cca 50 km) severně od Hořic, kanály 24, 30, 35, 37, 47, výkon 100 kW

Je jasné, že signály multiplexů 21, 22, 23 a 24 jsou vzhledem ke vzdálenosti od vysílače a vyzářenému výkonu dostatečně silné a kvalitní, naopak signály z Prahy a Polska jsou vzhledem ke vzdálenosti a členitosti terénu na hraně použitelnosti.

V místě lze také přijímat tyto multiplexy digitálního rozhlasu DAB+ (Všichni provozovatelé vysílají z Prahy) :

ČRoČRa

RTITeleko

Color

Jak je z obrázků patrné, v místě jsou dostupné DAB+ multiplexy všech provozovatelů, kteří v současné době u nás působí.

V DAB+ je tak u nás v Hořicích dostupné vysílání všech cca 55 stanic.

Jen pro informaci uvádím, že se jedná foto DAB+ tuneru zapojeného do účastníckého rozvodu přes klasickou účastnickou zásuvku.

Jaké TV kanály je tedy možno přijímat ?

22 - budoucí polský multiplex (Sniežne kotly)

24 - polský multiplex (Sniežne kotly)

26 - multiplex 21 (Krásný)

28 - multiplex 22 (Krásný)

30 - polský multiplex (Sniežně Kotly)

34 - multiplex 23 (Krásný)

35 - polský multiplex (Sniežne kotly)

37 - polský multiplex (Sniežne kotly)

38 - budoucí RS12 vysílač (Hoděšovice u Hradce Králové)

45 - multiplex 24 (Chlum u Hradce Králové)

46 - regionální síť RS4 (Praha - Strahov)

47 - regionální síť RS12 Praha - Žižkov)  a zároveň polský multiplex (Sniežne kotly)

Z výčtu přijímaných kanálů, jejich vysílačů a umístění, úrovní  a různých směrů je jasné, že realizovat příjem těchto programů za použití klasických komponent by bylo prakticky nemožné.

A jde to vůbec ?

Odpověď je jednoduchá - jde. Pojďme se tedy podíívat na praktickou realizaci.

Anténní systém

Základem úspěchu je změření všech dostupných signálů co se úrovně a kvality týče a na základě toho pak volba vhodných přijímacích antém, případně jejich kombinace.

Husova terr1Husova terr2

Úplně nahoře dvojče Emme Esse 2148 KIT směr Praha, pod ním vertikálně anténa Emme Esse 45UC také směr Praha, dále jsou patrné dvě antény Fracarro LP 45F směr Krásný a Chlum,Hoděšovice, čtyřče (2 x Emme Esse 2148 KIT) směr Polsko, DAB+ anténa VATEN 6P směr Praha a nakonec kruhový dipól VKV rozhlasu.

Multiplex 21,22 a 23, vysílač Krásný a druhá anténa směrem multiplex 24 (Chlum) a budoucí multiplex 38 Hoděšovice u Hradce Králové

Fracarro LP45FSlučovač Teroz

Anténa Fracarro LP 45 F 700 (kanál 21-48). Signál z antény přijímajíci vysílač Krásný (kanály 26, 28 a 34) je pasivně sloučen se signálem z antény přijímající vysílač Chlum a budoucí Hoděšovice (kanál 45 a 38). Sloučený výstup je dále veden přímo do programovatelného zesilovače Fracarro FRPROEVO HD bez dalších prvků.

Multiplex RS4 (Praha - Strahov) 

Emme Esse 2148 KITSlučovač dvojče

 Dvojče Emme Esse 2148 KIT. Komplet obsahuje 2 antény, ráhno s držákem na stožár a slučovač pro dvě antény Emme Esse 83198CE.

Signál z tohoto dvojčete je dále pasivně sloučen pomocí slučovače Emme Esse 83198CE se signálem z antény Emme Esse 45UC (vysílač Praha - Žižkov) Kanál 47 (vertikálně) (viz níže).

Sloučený signál z obou těchto antén je dále zesílen nízkošumovým zesilovačem FTE M2020 (zesilovač je montován na stožár bezprostředně u antén) a dále připojen do programovatelného zesilovače Fracarro FRPROEVO HD odkud je i napájen po koaxiálním kabelu. 

Multiplex RS12 (Praha - Žižkov)

Emme Esse 45UC

Anténa Emme Esse 45 UC, je na rozdíl od obrázku montována ve vertikální polarizaci. Pro zabezpečení vyšší stability a rezervy signálu bych asi jindy volil dvojče Emme Esse 2148 KIT montované vertikálně, ale vzhledem k tomu, že má dojít ke spuštění téže RS12 z místního vysílače na K38 z Hoděšovic, ponechal jsem to takto. I tak je příjem bezchybný.

Polské multiplexy (vysílač Sniežne kotly)

Emme Esse 2148 KITSlučovač čtyřče

Použity dvě "dvojčata" Emme Esse 2148 KIT, antény sloučeny do "čtyřčete" slučovačem Emme Esse 83199CE.

Signál ze čtyřčete je následně zesílen nízkošumovým zesilovačem FTE M2020 (zesilovač je montován na stožár v bezprostřední blízkosti antén) a dále veden přímo do programovatelného zesilocače Fracarro FRPROEVO HD, odkud je po koaxiálním kabelu i napájen.

Anténa pro DAB

Vaten DAB 6PZesilovač DAB TEROZ

Anténa VATEN DAB 6P je doplněna přímo do anténní krabičky o nízkošumový anténní předzesilovač DAB TEROZ. Zesilovač je pro tento případ v provedení se vstupem 300 ohm symetricky a výstup koaxiální na F konektor (na rozdíl od ilustračního obrázku). Zesilovač je napájen po koaxiálním kabelu přímo z programovatelného zesilovače Fracarro FRPROEVO HD.

Anténa pro VKV rozhlas

Vaten 1FM rondo

Anténa VATEN 1FM rondo. Anténa je připojena přímo do příslušného vstupu programovatelného zesilovače Fracarro FRPROEVO HD bez dalších předzesilovačů a prvků.

Dále byl použit nízkošumový anténní zesilovač FTE M2020

Zesilovač FTE M 2020

Zesilovač je konstrukčně přizpůsoben k montáži na stožár co nejblíže k anténám a je napájen po koaxiálním kabelu. Napájen je přímo z programovatelného zesilovače Fracarro FRPROEVO HD (viz níže).

Všechny signály jsou přivedeny do programovatelného zesilovče Fracarro FRPROEVO HD do programovatelných vstupů, které jsou nastaveny takto :

Fracarro FRPROEVO

FM - přiveden signál z kruhového FM VKV dipolu přímo do patřičného vstupu FM

V/U1

 • naprogramován jako VHF (DAB+)
 • přiveden signál z antény VATEN DAB+ 6P
 • zapnuto napájení předzesilovače

V/U2

 • Přiveden signál ze sloučených antén Krásný a Chlum (Hoděšovice
 • K26 --> K26
 • K28 --> K28
 • K34 --> K32
 • K38 --> K38
 • K45 --> K44

V/U3

 • přiveden signál z anténního "čtyřčete" směr Polsko
 • zapnuto napájení předzesilovače
 • K22 --> K22
 • K24 --> K24
 • K30 --> K30
 • K35 --> K34
 • K37 --> K36
 • K47 --> K48

V/U4

 • přiveden signál ze sloučených antén směr Praha
 • zapnuto napájení předzesilovače
 • K46 --> K46
 • K47 --> K40

Jak je patrné, s výhodou jsme použili vlastnost programovatelného zesilovače, a tou je konverze rozváděných kanálů. Znamená to, že vstupní kanál můžeme převést na libovolný neobsazený kanál.

Rozestup ob kanál jsem volil záměrně, některé TV nemají rozváděné sousední kanály "rády".

Na výstup programovatelného zesilovače můžeme připojit rozbočovač (nebou soustavu rozbožovačů) a směle napájet signálem nejen rodinný domek, ale i větší bytovku. Zesilovač poskytuje na výstupu signál v dostatečné úrovni.

Zde bychom mohli skončit, ale pro maximalisty pokračujeme dál.

Namísto rozbočovače na výstupu zesilovače zavedeme tento výstup do vstupu satelitního multipřepínače, v mém případě EMP Centauri MS17/16PIU-6 s celkem 16 výstupy. 

Firma EMP Centauri vyrábí celou řadu těchto multipřepínačú (1 - 8 družic) a 4 až několik desítek výstupů.

Multipřepínač nám tedy poslouží jako rozbočovač a zároveň slučovač se satelitním signálem z obecně několika družic.

Multiswitch EMP17/16

     V horní části multipřepínače jsou vstupy pro satelitní konvertory (v tomto případě 4 družice, tedy 4 konvertory neboli LNB) a vstup pro pozemní signál (sem se přivede výstup z programovatelného zesilovače).

Multipřepínač

Jak z obrázku vyplývá, získáme (v tomto případě) celkem 16 plnohodnotných výstupů, kde na každém z nich je dispozici satelitní signál ze 4 družic (každá přípojka může sledovat libovolnou družici a přepínat programy bez ovlivňování ostatních), pozemní signál, signál digitálního rádia DAB+ a možnost příjmu FM VKV vysílání.

Potřebný počet výstupů můžeme snadno změnit záměnou multipřepínače, firma EMP Centauri (stejně tak ostatní velcí výrobci a oboru) vyrábí širokou  paletu těchto prvků.

A teď asi to nejdůležitější, a to, na kolik takové zařízení přijde.

Jak jsem již předeslal, celý systém je sestaven z prvků běžně dostupných na našem trhu a ve svém popisu jsem jednotlivé typy použitých komponent uváděl. zároveň znovu upozorňuji, že se jedná o vyčíslení ceny tohoto konkrétního řešení. I tak ale může posloužit jako vodítko v jiných případech, které se ovšem budou lišit požadovaným druhem příjmu, oblastí, rozsahem a dalšími faktory.

množství a ceny jednotlivých komponent :

3 x anténní dvojče Emme Esse 2148 KIT   1400.-Kč/ks   4200.- Kč

(Jedno dvojče použito jako dvojče, dvě sestavy byly použity do čtyřčete)

2 x anténa Fracarro LP45F   Cena 350.-/ks   700.-Kč

1 x anténa Emme Esse 45UC      400.-Kč

1 x anténa VATEN DAB+ 6P   500.-K4

1 x anténa FM rondo   400.- Kč

1 x slučovač antén čtyřče Emme Esse   300.- Kč

1 x slučovač pásmový TEROZ   400.- Kč

---------------------------------------------------------------------------------

celkem za antény pro pozemní příjem 6.900.- Kč

zesilovač nízkošumový FTE M 2020 700.-Kč/ks   1400.- Kč

zesilovač nizkošumový DAB+ TEROZ   500.- Kč

programovatelný zesilovač Fracarro FRPROEVOHD 7000.- Kč

----------------------------------------------------------------------------------

celkem za aktivní prvky 8.900.- Kč

koaxiální kabel, konektory, drobný materiál   1.000.- Kč

celkem za realizaci popsané soustavy pro pozemní příjem 16.800.- Kč

Pokud bychom k tomu měli připočíst i popsané řešení satelitního příjmu :

1 x parabola Maximum toroidal T90   4.500.- Kč

4 x LNB quattro 500.-Kč/ks   2.000.- Kč

1x multipřepínač EMP Centauri MS17/16PIU-6   8.000.- Kč

----------------------------------------------------------------------------------

celkem za popsaný satelitní příjem   14.500.- Kč

cena celkem (popsané řešení pozemního i satelitního příjmu) :   31.300.- Kč

Cena nezahrnuje stožár (stožáry), jeho upevnění a některé prvky typu výložné ráhno. Na relizované sestavě by se jednalo o cca 3.000.- Kč, ale cen se bude lišit podle místních konkrétních podmínek.

Cena také neobsahuje vyčíslení návrhu, měření a realizace systému, jedná se pouze o přibližné náklady na materiál.

Pokud někoho toto řešení osloví a má k němu dotazy, neváhejte mě kontaktovat.

Je možno telefonovat na telefen 605 240 909, zaslat email, využít komentářů níže nebo chatu.

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • Dotaz

  28. 5. 2022 19:20:24 | Pavel Zahrádka

  Dobrý den,
  chtěl bych poprosit o radu. Mám v plánu novou TV 50" QLED 4K TVQE50Q80A Série Q80A (2021), která má Twin Tuner. A abych mohl nahrávat něco jiného než na co se dívám, stačí teď ten přívod koaxiální co momentálně jde do staré TV, rozdvojit třeba tímto - https://shop.atoselektro.cz/antenni-rozbocovac-cabletech-5-2450mhz-2x-vystup-pruchozi_d471330.html?fulltextword=satelitni%20rozbocovac nebo to ta TV neumí nezávisle zpracovat? A jestli to neumí, tak to spíše vyřešit tímto - https://shop.atoselektro.cz/sat-diseqc-4xtwin-emp-s8-2pcn-w2-p-167w-_d2035.html nebo - https://www.alza.cz/emp-centauri-c5-4pnp-t-4s-w2-p-107-w-d4183042.htm ? Nahoře mám satelit se 3 LNB svedenými do nějakého slučovače a z něj jeden vývod. Mám možnost využít ještě jeden volný kabel, takže mohu využít i dvojité vedení dolů ty LNB mají každý jen jeden vývod. Nebo je ještě nějaké ladné řešení. Chci hlavně naplno využít ty dva tunery v té TV.

  Moc předem děkuji za rady a s přáním pěkného dne


  Zahrádka Pavel

  Odpovědět

 • SK

  19. 7. 2023 14:02:37 | miroslav fiala

  Dobrý den,
  myslíte, že je reálné v obci Obora (u Boskovic, okres Blansko) na kopci chytit tento vysílač (100 km):

  https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/lokalita-174031-485128-nove-mesto-nad-vahom.html

  třeba na tuto anténu:

  https://dvb-t-anteny.heureka.cz/emme-esse-45bs5g/#specifikace/

  nebo jinou?

  Nevadí, že v cestě je vysílač Kojál poblíž Jedovnic (na přímou viditelnost)? Dříve jsme z tohoto směru přijímali Markýzu, ale to bylo ještě na analog.

  Děkuji, s pozdravem MF

  Odpovědět

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.