Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Vizualizační Portál telekomunikačních služeb ČTÚ

Český telekomunikační úřad zprovoznil aplikaci nazvanou  Vizualizační Portál telekomunikačních služeb (VPortal).

VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např. výsledky výpočtů pokrytí prováděné na základě získaných údajů o parametrech vysílacích stanic, základnové stanice ve zkušebním provozu, vysílače, přehled o plnění rozvojových kritérií apod. Vybraná dostupná data si může uživatel také ve zvoleném formátu a souřadnicovém systému stáhnout

VPortál

Vizualizační portál VPortal, který spustilo ČTÚ již v listopadu 2022, nabízí komplexní vizualizační nástroj a má sloužit uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dne 9. května 2023 uvedl nový vizualizační nástroj na VPortalu - vportal.ctu.cz. Nově lze například zobrazit pokrytí jednotlivých televizních vysílačů či zjistit, odkud pocházejí stížnosti na signál a s jakým výsledkem je ČTÚ řešil.

Vportal_ČTÚ

Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb: Mobilních ( GSM, LTE a 5G), rozhlasových (DAB+) a televizních (DVB-T2 a DVB-T). Navazuje a rozšiřuje možnosti informací z původního informačního portálu o pokrytí digitálním signálem v ČR, kde zobrazené informace o pokrytí vycházely výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací.

Mobilní služby

Vizualizační portál mobilních služeb znázorňuje simulaci plošné oblasti pokrytí signálem jednotlivých operátorů na zvolené adrese případně v místě podle GPS souřadnic. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např. výsledky výpočtů pokrytí prováděné na základě získaných údajů o parametrech vysílacích stanic, základnové stanice ve zkušebním provozu, přehled o plnění rozvojových kritérií, které mají operátoři uloženy pro dosažení pokrytí signálem v určitém procentu rurálních oblastí.  Přehled stanic ve zkušebním provozu umožňuje návštěvníkovi získat informaci o tom, zda tento provoz by mohl způsobit rušení v sousedním televizním pásmu a tím i zhoršení jeho příjemu. Je možno si nastavit volby operátora, technologii (5G,4G a 2G) a kmitočtová pásma od 700 MHz až po 3400-3800 MHz

Rozhlasové služby

Samostatnou mapu tvoří vysílače DAB+ podle jejich 5 provozovatelů: CRA, CRo, RTI cz, Teleko digital a Joe Media. Na rozdíl od služeb mobilních, které jsou aktualizovány převážně k lednu tohoto roku, je jejich výčet planý k datu 12.8.2022. I na této záložce, jako i v ostatních modulech, může uživatel, po zadání své emailové adresy, získat odkaz a stáhnout na základě zvolených parametrů vybraná data příslušného zobrazení ve zvoleném formátu a souřadnicovém systému.

Televizní služby

Tento modul umožňuje zobrazení dat o dostupnosti služeb přístupu k celoplošnému a regionálnímu digitálnímu televiznímu vysílání DVB-T2 a navolit jak celoplošné (Multiplexy 21-24), tak i regionální vysílání.

Po kliknutí na vysílač se na mapě zobrazí kompletní parametry vysílače včetně kanálu a kmitočtu, výkonu, polarizace a dalších údajů z databáze vysílačů podobně jako u výše uvedené tabulky pro digitální rozhlas. Pokud kliknu do prostoru mimo vysílač na záložce simulace pokrytí uvidím vyhodnocení buď výborné nebo dobré, případně nic, pokud je místo nepokryto. Metoda výpočtu pokrytí bude i v tomto případě s největší pravděpodobností odpovídat přísnější metodice ITU. Údaje platí v případě televizních vysílačů k 26.9.2022

Interaktivní mapy pokrytí vysílacích sítí od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) sdružené pod vizualizačním nástrojem VPortal získaly několik nových funkcí. Díky nim lze například zobrazovat pokrytí jednotlivých televizních vysílačů. Nově je lépe zobrazen terén, tedy lze na mapě pohodlně identifikovat místa, kde je např. signál horší kvůli poloze v údolí. VPortal nově nabízí seznam všech aktivních televizních vysílačů a je možné si prohlédnout dosah každého z nich. Součástí VPortalu se také staly výsledky Úřadem provedeného měření pokrytí a zobrazit je možno i stížnosti diváků - jak to, odkud pocházejí, tak i to, s jakým výsledkem byly vyřešeny.

Praktické využití dostupných dat

Pro naše potřeby, tedy příjem televizního signálu DVB-T2, nabízí Vportal mnoho zajímavých příležitostí. Je možno například zobrazit terénní profil mezi místem požadovaného příjmu a vybraným televizním vysílačem, ověřit možnost pokrytí signálem v místě příjmu (zde bych byl ale velmi opatrný, vždy je zapotřebí ověřit skutečný stav měřením nebo pokusným příjmem v místě samém, údaje map jsou velmi informativní).

Aplikace sama je poměrně obsáhlá a je třeba si některé postupy časem osvojit, ale lze konstatovat, že v řadě případů může přinést řadu cenných informací.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.