Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Domov sociálních služeb Skřivany

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

Domov sociálních služeb Skřivany je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje poskytující pobytové sociální služby dospělým osobám nad 18 let s mentálním postižením, které mají trvalý pobyt v Královéhradeckém kraji anebo prokázanou vazbu na tento kraj.

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a má zaregistrované tyto dvě sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením – dle § 48 a Chráněné bydlení – § 51 citovaného zákona.

V roce 1964 tehdejší odbor sociálních věcí Okresního národního výboru v Hradci Králové převzal do vlastnictví zámek ve Skřivanech se záměrem zajistit nové kapacity v okrese pro celoroční poskytování pobytových sociálních služeb mládeži – v tomto případě dívkám a ženám s mentálním postižením. Vlastní provoz byl zahájen 1. 7. 1964 a služba fungovala jako Ústav sociální péče ve Skřivanech, který byl součásti Okresního ústavu sociálních služeb.

Postupem času docházelo k navyšování kapacity zařízení, na konci roku 1984 žilo v ÚSP Skřivany 90 svěřenek a pracovalo zde 33 zaměstnanců. Obyvatelky ústavu vykonávaly domácí práce pro mnohé firmy z okolí, zkoušely další a nové pracovní příležitosti. Mimo to se věnovaly širokému spektru sportovních aktivit, a to i závodně, kde získávaly za své sportovní výkony celou řadu ocenění a medailí.

V roce 1990 se ÚSP Skřivany stal jedním ze zakládajících členů Českého hnutí speciálních olympiád, odnože celosvětového hnutí Special Olympics. Program speciálních olympiád pro mentálně postižené založila v 60. letech v USA paní Eunice Kennedyová – Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho a uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením.

Speciální olympiáda ČR

V roce 1992 začal ÚSP Skřivany využívat dokončený patrový pavilon v Revoluční ulici v centru obce Skřivany, který byl původně koncipován jako domov důchodců.  Do tohoto objektu se přestěhovalo 28 obyvatelek ze zámku, čímž došlo k rozvolnění kapacity na pokojích na zámku a bylo umožněno zřídit herny pro aktivizační činnosti. V nově využívaném objektu byly zřízeny dvě třídy tehdejší pomocné školy pod patronací Pomocné školy z Nového Bydžova, kde probíhala výuka našich 8 nezletilých obyvatelek.

Od roku 1991 se stal zřizovatelem Okresní úřad v Hradci Králové, který na základě výběrového řízení jmenoval od března 1993 do funkce ředitele ústavu pana Ing. Slavomila Štefána, který tuto funkci vykonává dodnes.

V lednu 2003 naše zařízení přešlo pod současného zřizovatele Královéhradecký kraj a od května roku 2007 poskytujeme pobytové sociální služby pod novým názvem – Domov sociálních služeb Skřivany.

Pro více informací navštivte naše stránky www.dssskrivany.cz

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting