Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Program Sport 5 skončil v pozemním DVB-T2 vysílání

Jak jsem informoval v příspěvku Výpadek programu Sport 5 v multiplexu 24, je tento program již bezmála měsíc v pozemním televizním DVB-T2 vysílání nedostupný, to samé pak platilo o jeho satelitní distribuci u satelitních operátorů.

Původní informace provozovatele (Sport 5, as,) byla asi taková, že se jedná o závadu na distribučním zařízení. Nyní je jasné, že "závada" bude asi někde jinde a jak to tak vypadá, bude nejspíše trvalá.

Provozovatelé vysílání odstranili programovou pozici

Provozovatel multiplexu 24, společnost Digital Broadcasting, která dosud vysílání programu Sport 5 v pozemním vysílání zajišťovala, dnes tuto programovou pozici zrušila.

Stejným způsobem se zachoval satelitní operátor Skylink a freeSAT, i zde byla programová pozice Sport 5 zrušena.

sport5 logo

Co dál ?

Vzhledem k tomu, že provozovatel programu Sport 5 nevydal za celou dobu nedostupnosti svého programu žádné oficiální stanovisko, je další osud tohoto programu nejistý. Na webových stránkách programu, na Facebooku ani Instagramu žádné další informace nejsou a všechny tyto informační kanály jsou dlohodobě neaktualizované.

Majitelem společnosti Sport 5, a.s., která vysílání zajišťovala, je společnost Bohemian Marketing & Promotion a.s, která dne 1.7.2023 vstoupila do likvidace, viz výpis z Obchodního rejstříku. Věřitelé se tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy. Druhá výzva pro přihlášení pohledávek bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Tato výzva je učiněna v souladu s § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Osud této televizní stanice zdá se býti zpečetěn.

Některé další informace lze najít na stránkách Parabola.cz.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.