Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Hospic Anežky České Červený Kostelec

Nevyléčitelná nemoc v posledním stadiu.

Pro většinu nás něco nepředstavitelného a především neznámého. Ani já jsem nebyl výjimkou, zažil jsem ovšem něco, co mi dalo nezapomenutelnou životní zkušenost. Příbuzného, a nejen to, především mého kamaráda, postihla rakovina plic. Pilně jsem googloval, abych věděl, jak to svinstvo probíhá a co nás vlastně čeká.

Musím říci, že vše proběhlo podle statistiky. Nebudu popisovat, jak se stav mého příbuzného a kamaráda postupně zhoršoval až nabral takové dynamiky, že se tajil dech.  Přesto všechno, že jsme všichni doufali, že v našem případě ta neúprosná statiska fungovat nebude.

Fungovala.

Při poslední hospitalizaci jsme byli jako příbuzní postaveni před otázku, jakým způsobem se o něj postarat po propuštění z nemocnice, když bylo předem jasné, že nejsme schopni se v jeho stavu o něj plnohodnotně starat 24 hodin denně. Nikomu nepřeji podobné rozhodování spojené s bezmocí a zároveň s výčitkami svědomí. Ta realita je prostě krutá.

Dali jsme přednost hospici Anežky České

Možná neprávem je úroveň v léčebnách dlouhodobě nemocných podceňována a nehovoří se o ní mnohdy příliš dobře, netroufám si to posuzovat a rozhodně netvrdím, že je špatná.

Ošetřující lékařka nám jako alternativu k léčebně dlouhodobě nemocných doporučila hospicovou péči, konkrétně v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.

Rozhodli jsme se pro toto řešení a dnes musím říci, že to bylo rozhodnutí správné.

hospic logo.jpeg

Přiznám se, že jsem byl zpočátku trochu skeptický. S vědomím, že se jedná o zařízení spojené s církví, jsem měl mylnou představu, že se bude jednat o prostředí "kostelního" typu, kde se budou pohybovat řádové sestry. Jako nevěřící člověk se v podobném prostředí cítím poněkud nesvůj.

Ihned při první návštěvě jsem byl však velmi mile překvapen, pokud to lze s přihlédnutím k vážnosti situace vůbec říci. Prostředí hospice působí velmi civilním dojmem, je moderní a především s maximální péčí udržované a celkově působí domáckým dojmem.

Naprosto nepřehlédnutelně však zaujme chování celého personálu, které je plně podřízeno potřebám klientů tohoto zařízení. Všichni, se kterými jsem na místě jednal byli velmi milí lidé, chápající potřeby klientů i pocity příbuzných.

Fascinoval mně i přístup k lidským slabostem, které člověka provázely celý život. Mohli jsme tak našeho kamaráda vyvézt i s postelí na terasu a dát si s ním (i přes jeho diagnózu) cigárko a kafíčko, v jeho stavu to již nikomu nemohlo ublížit.

Náš příbuzný si tohoto prostředí mnoho neužil, skonal šest dní po jeho přijetí.

Zde by mohl mů příběh skončit a nebyl by nepodobný tisícům jiných příběhů. Přesto mně inspiroval. Především lidským přístupem celého personálu bez rozdílu zda šlo o sestřičky, ošetřujícího lékaře nebo kdokoli z personálu.

V průběhu několika návštěv si sestřičky postěžovaly, že mají problém se signálem televize, na řadě pokojů nefungoval příjem televize Prima. Na všech pokojích jsou přitom moderní televizory a není tedy důvod, aby se takové problémy objevovaly.  

Napadlo mne, že jako poděkování celému osazenstvu hospice za příkladné chování a péči  nejen o našeho příbuzného do jeho poslední chvíle, bych mohl dát do pořádku zařízení společné televizní antény tak, aby sloužila bez problémů a televizní programy poskytovaly rozptýlení všem klientům.

Zaznamenal jsem, že v hospici působí řada dobrovolníků, bez kterých by se podobné zařízení zřejmě neobešlo, tak proč bych se já nemohl stát takovým "technickým dobrovolníkem", který tímto způsobem pomůže dobré věci.

Jednání s vedoucí hospice Ing.Pichovou i správcem budovy panem Urbanem bylo velmi rychlé a konstruktivní. Dohodli jsme se, že na vlastní náklady provedu rekonstrukci společné televizní antény tak, aby všechny dostupné programy (včetně problémového příjmu programů skupiny Prima) fungovaly spolehlivě na všech pokojích  a pokud to technické podmínky dovolí, rozšířím programovou nabídku o další vhodné programy ze satelitní distribuce, vedení hospice by v tomto případě uvítalo možnost křesťanského programu TV LUX.

Mimo tuto jednorázovou akci jsme se dohodli, že veškerý servis společné televizní antény a věcí s ní spojených budu bezplatně zajišťovat i nadále.

Antény původní stav

Prohlídka začala od "podlahy" (vlastně od střechy)

Již první pohled na společnou televizní anténu hospice Anežky České v Červeném Kostelci dával ušit, že se jedná o starší konstrukci, která v průběhu let prodělala "omlazovací kůru" pouze částečnou.

Inu, konstrukce stará bezmála 30 let, použité materiály a koncepce jako taková znamená, že na případné problémy je skoro jistě zaděláno. Zde konkrétně se jednalo o problémový příjem televizních programů skupiny Prima, které v podstatě nefungovaly.

Anténní systém nepamatoval na žádný způsob příjmu rozhlasového vysílání, což je ve specifických podmínkách takového zařízení jako je hospic věčná škoda. Ne všichni klienti si přejí sledovat televizní program, řada z nich by možná dala přednost poslech rozhlasové stanice.

A takto to na střeše dopadlo

Jako první opustily stožár staré antény konstruované na původní UHF pásmo, které nahradila moderní LP anténa pro současně používané pásmo (kanály 21-48).

U parabolické antény byl vyměněn stávající konvertor LNB, u kterého chybělo víčko a byl již nefunkční, za nový v provedení TWIN, protože použitý transmodulátor vyžaduje satelitní signály v obou polarizacích (horizontální i vertikální) samostatně.

Samotná parabolická anténa byla následně natočena na družici ASTRA 3B na pozici 23,5 stupně východně.

Byla doplněna anténa pro příjem digitálního rozhlasového vysílání DAB+.

Finální "úklid" pak spočíval v odstranění staré nepoužívané (a také již prohnilé) kabeláže a v urovnání všech kabelů (koaxiálních i datových) do přijatelné formy.

Antény hospic nově

rozvodnice STA hospic

Další tajemství se skrývalo v obývací stěně

Rozvodnici společné antény jsem za své kariéře viděl na různých místech, její umístění v tomto případě vkusně maskované v obývací stěně však dosud ne, ale jak se říká, proti gustu žádný dišputát.

I zde bylo patrno, že sice nějaká modernizace před řadou let proběhla, ale doba přeci jen pokročila a k dispozici jsou modernější a efektivnější řešení.

Původní montážní rám na kanálové zesilovače ALCAD zůstal v rozvodné skříni jako zbytečná relikvie.

Ale i zde proběhla malá revoluce

Z montážní skříně (ukryté v obývací stěně) byly odstraněny veškeré staré již nepoužívané konstrukce z doby minulé.

Původní starší typ programovatelného zesilovače byl nahrazen novým moderním výrobkem firmy ALCAD.

Programovatelný zesilovač byl doplněn o připojení antény digitálního rozhlasové vysílání DAB+.

Byl doplněn transmodulátor, který umožňuje příjem satelitních programů, jejich zpracování do "pozemního" formátu DVB-T a následnou distribuci do dalšího rozvodu společně s klasickými pozemními DVB-T2 multiplexy.

Montáž všech komponent se řídila i požadavkem na přehlednost a (v rámci možností) čistotu provedení.

nová technologie STA hospic Červený Kostelec

detail transmodulátoru SAT->DVB-T

Detail transmodulátoru

Použitý transmodulátor TELEVES dovoluje použít 3 vstupní satelitní transpondéry a z přijatých programů sestavit 2 "pozemní" DVB-T multiplexy, které jsou do stávajícího rozvodu STA přidány na obvyklých UHF kanálech tak, aby je naladil libovolný televizor.

Transmodulátor musí být doplněn o dekódovací modul, který umožní současné dekódování přijímaných programů. V tomto případě byl použit profesionální modul IRDETO PROFI 16, který dokáže dekódovat až 16 programů současně.

Výběr vhodných satelitních programů je omezen technickými možnostmi použitého transmodulátoru a počtem možných výstupních DVB-T multiplexů, princip výběru satelitních programů k rozšíření STA jsem popsal v příspěvku Jak vybrat satelitní programy k rozšíření nabídky STA.

Do rozvodu společné televizní antény v souladu technickými možnostmi tak byly přidány následující proģramy :

TV LUX HD, SENZI, STORY4 HD, SKYLINK 7, MŇAM TV, CS FILM, EPIC DRAMA HD, FILMBOX, FILMBOX STARS, FILM+ HD, FILM EUROPE+ HD, VIASAT NATURE HD A VIASAT HISTORY HD.

K doplněným satelitním programům

Jak bylo řečeno, výběr televizních programů, které lze přidat do společného rozvodu, je vždy kompromisem mezi technickými možnostmi použitého transmodulátoru a dalších faktorů. Je také důležité si řící, že v tomto případě nejde o soutěž o hvězdné holywoodské a sportovní programy, ale o rozšíření programové nabídky pro klienty s nevyléčitelnou nemocí, kterým se pobyt mezi námi velmi rychle krátí a kteří hledají především klid a vnitřní pohodu.

Myslím, že doplněné programy taková kriteria splňují a vhodně doplňují portfolio volně vysílaných pozemních DVB-T2 programů. Doplněné programy obsahují staré české filmy, klasické filmové programy se světovou produkcí, stejně tak i programy zaměřené na přírodní a historické snímky. Křesťanský program LUX TV pak podtrhuje duchovní zaměření hospice a vhodně doplňuje obsah programu NOE z pozemního DVB-T2 vysílání.

Co se povedlo ?

Hodnota materiálu použitého při rekonstrukci společné televizní antény v Hospici Anežky České je cca 40.000.-Kč, spokojenost klientů tohoto hospice pak k nezaplacení. Hodnotu své práce nepočítám, rád se tím budu spolupodílet na zmenšení utrpení lidí zde pobývajících.

Lidé, kteří v tomto zařízení přechodně přebývají, dostali více televizních programů různého žánru, které mohou přispět k chvilkové úlevě od trápení nevyléčitelné nemoci, věřícím pak přibyl další zdroj božího slova. Pro někoho směšné, pro někoho možnost smíření s osudem. A to, prosím, konstatuji jako člověk nevěřící.

A to je vše ?

Jedním slovem - není.

Jak jsem již zmínil, pokoje klientů jsou sice velmi vkusně a moderně vybaveny a nemocniční prostředí připomínají spíše z dálky, jedna podstatná věc jim však dle mého názoru chybí. Jsou sice do jednoho vybaveny televizním přijímačem, rozhlasový přijímač ale není v žádném z nich.

Po několika návštěvách hospice a seznámení se životem (alespoň letmém) v tomto zařízení, si naprosto přesně dokáži představit situaci člověka, který již není schopen plně a soustředěně sledovat televizní vysílání a pro kterého by mluvené slovo z rozhlasového přijímače bylo vysvobozením od pohledu upřeného na strop pokoje.

Proto jsem s plánovitě a s rozmyslem doplnil společný rozvod o distribuci signálu digitálního rozhlasového vysílání DAB+.

V místě příjmu je dostupný vysílač DAB+ Českých Radiokomunikací na Černé hoře s multiplexem programů Českého rozhlasu a dále vysílač společnosti TELEKO taktéž na Černé hoře, který mimo jiné obsahuje křesťanské rozhlasové programy PROGLAS a RADIO 7. Tyto křesťanské programy jednak korespondují s duchovním zaměřením hospice, jednak jsou doplněny širokým a kvalitním portfoliem programů Českého rozhlasu. Z uvedených vysílačů je v místě příjmu dosptupných celkem 24 rozhlasových programů širokého žánru.

A proč DAB+? Odpověď je jasná - kvalitní příjem bez nepříjemného rušení, praskání a šumu.

Proto jsem do společného rozvodu přidal i DAB+

A co chybí k úplné spokojenosti ?

Už jen taková maličkost - patřičný počet vhodných rozhlasových přijímačů s možností příjmu DAB+.

Jak by měl ideální rozhlasový přijimač s DAB+ pro tento účel vypadat :

  • napájení stačí pouze 230V (přijímače by měly být pouze na pokojích, bateriové napájení tedy není třeba)
  • dálkové ovládání (někteří klienti jsou pouze ležící a přijímač nemůže být na nočním stolku a bude umístěn dále od lůžka)
  • nejlépe externí anténní vstup (pokrytí je v místě příjmu na prutovou anténu nedostatečné, signál půjde z STA)
  • žádné další speciální vlastnosti

Jen doplním, že v hospici je celkem 20 pokojů (tím je dáno, kolik kusů je třeba) a bylo by ideální, aby všechny přijímače byly stejné, a to z jednoduchého důvodu. Ošetřující personál se jistě naučí s přijímačem zacházet a bylo by vhodné, aby z tohoto důvodu byly všechny stejné. Čas od času se klientovi stane, že něco nechtěně zmáčkne a neví si rady s nápravou, ostatně je to stejné jako s televizory v tomto hospici.

Pokud bude potřeba upravit nějaký typ na připojení externí antény, rád se tohoto úkolu zhostím stejně tak jako instalace a nastavení na místě samém.

Třeba tento příspěvek osloví nějakého velkého prodejce či distributora elektroniky, kterému tento nápad nepřijde úplně mimo ...

Zdroj dynamické sekce: Hospic Anežky České Červený Kostelec (Fotogalerie)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.