Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Příjem TV programů z více družic obecně

V oblasti individuálního příjmu TV programů prostřednictvím satelitního vysílání je příjem z více satelitních pozic poměrně rozšířenou záležitostí, koneckonců při příjmu programů satelitního operátora Skylink jde vždy o příjem minimálně ze dvou družic (ASTRA1 a ASTRA3B). Řešení je jednoduché a pro uživatele komfortní v tom smyslu, že od satelitní antény (paraboly) jde jeden koaxiální kabel. Moderní televizní přijímače včetně externích satelitních přijímačů dovolují pomocí protokolu DiseqC 1.1 přepínat dokonce až 16 satelitních pozic. Taková kombinace pak dovolí přijímat tisíce (mnohdy exotických) televizních programů. Tuto možnost hojně využívají především fandové satelitního příjmu.

Co je myšleno skupinovým příjmem z více družic

Typicky se jedná o situaci, kdy chceme rozvést signál z více družic najednou do více míst (typicky bytů) najednou a nejlépe po jednom kabelu.

Příjem TV programů z více družic v bytovém domě

Proč by měl být skupinový příjem televizních programů z více družic v bytových domech v současné době aktuálnější než kdy jindy ?

Odpověď je nasnadě a je velmi jednoduchá. V důsledku války přišlo do ČR několik set tisíc uprchlíků, kteří samozřejmě musí někde bydlet, a to včetně bytových domů (paneláků, bytovek a podobně). Někde mohou tvořit i nezanedbatelnou část podílů ostatních obyvatel, nehledě na situace, kdy jsou ubytováni v samostatných objektech a kde potom tvoří většinu. A tak jako každý jiný občan mají i své kulturní potřeby, jejichž významnou část tvoří i sledování pořadů v rodném jazyce, na potřebu informací z různých informačních kanálů v mateřštině nehledě. Řada uprchlíků zde s vysokou pravděpodobností zůstane nastálo, takže vedle již zde pobývajících pracovnících z Ukrajiny, dohromady vytvoří poměrně velkou komunitu, která bude mít své nároky i v oblasti distribuovaných telvizních programů.

A nemusí jít pouze o uprchlíky z Ukrajiny, byť je toto téma asi v současné době nejaktuálnější. Existují lokality s vysokou koncentrací zahraničních pracovníků v dosahu velkých firem, kde je řada ubytoven, kde právě distribuce televizních programů v mateřštině může nejen zvýšit komfort ubytování, ale může svým způsobem zatraktivnit i samotného zaměstnavatele.

Dalším důvodem jsem již historicky vzniklé národnostně vyprofilované lokality, typicky třeba vietnamské.

V řadě nových (nebo modernizovaných) bytových domech se stalo samozřejmostí, že společně se signály pozemního televizního vysíání je rozváděn i satelitní signál, kde jsou šířeny TV programy českých satelitních operátorů. Nejčastěji pak jde o Skylink, FreeSAT, Telly.

Pokud se podíváme na tyto operátory z hlediska používaných družic pro distribuci programů, zjistíme, že jde předevší o družice ASTRA3B, ASTRA1 (Skylink), Thor (FreeSAT a Telly), někdy jsou rozváděny i signály z družice HOT BIRD, kde se nachází řada volně vysílaných programů.

Uživatel, který bydlí v bytovém domě, kde je distribuce těchto signálů ze strany majitele domu zajištěna, tak ve své podstatě nemusí nic řešit. Svůj televizor připojí poze do účastnické televizní zásuvky a může, dle svého uvážení, vkusu a potřeb kdykoli sledovat jím vybrané pořady. A to od toho nejjednoduššího způsobu (bezplatný) příjem pozemního televizního vysílání až po placenou nabídku vybraného satelitního operátora, případně možnost příjmu stovek nekódovaných programů.

Tento způsob, kdy majitel domu poskytuje na televizní zásuvce v podstatě vše, co může obyvatel potřebovat, sebou přináší i další nezanedbatelný benefit. Objekt nehyzdí různé "samo domo" vyrobené konstrukce (mnohdy ohrožující) a také jsou tím pádem vyloučeny (mnohdy neodborné) zásahy do pláště domu a především pak do střechy.

V případě potřeby, a tou bezesporu noví nájemníci například z Ukrajiny jsou, není v tomto případě rozšíření nabídky o další satelitní pozici, která umožňuje požadovaný příjem, žádným problémem. Jedná se pouze o doplnění stávající technologie společné televizní antény o další komponenty, případně drobné úpravy. Takové rozšíření je finančně nenáročné a umožní další skupině obyvatel domu stejný komfort bydlení jako ostatním.

Takto snad opravdu ne.

Podobných obrázků najdete na procházce v kterémkoli městě stovky, není proto důležité odkud je tento.

Velmi názorně ukazuje, že majitel tohoto domu rozvoji a údržbě společné televizní antény mnoho času nevěnoval.

Pomineme-li hledisko estetické, jak by asi dopadlo zateplení podobné stavby po "nájezdu" uživatelů satelitní televize.

paraboly

Možné situace a jejich řešení

Pokud se majitel bytového domu rozhodne pro skupinový příjem satelitních programů, lze se v zásadě setkat s několika variantami :

  1. Rozdvody signálů jsou již řešeny tak, že každá účastnická zásuvka je připojena samostatným koaxiálním kabelem do centrálního rozbočovače (nutná podmínka pro přímý rozvod satelitních signálů). Typicky jde o nové domy, případně starší zastavbu po rekostrukci společné antény a dalších rozvodů. Takové rozvody jsou již realizovány s použitím moderních koaxiálních kabelů a vyhovují zpravidla bez problémů pro rozvod celého spektra kmitočtů jak pro TV vysílání (pozemní i satelitní), tak pro rozvod dalších požadovaných signálů například FM nebo digitálního DAB+ rozhlasu.
  2. Rozvody nebyly ještě rekonstruovány. Jedná se v podstatě o staré společné televizní antény, kdy byly účastnické zásuvky zapojeny "za sebou" na stoupacím vedení (tento starší způsob rozvodu signálů nedovoluje přímý rozvod satelitních signálů). Tyto rozvody, realizované ještě za použití starých koaxiálních kabelů, se vyznačují především vyšším útlumem a vzhledem ke své topologii v nich není možno přímo rozvádět satelitní signál. Asi nejčistším řešením v takových případech je kompletní rekostrukce, která je však nákladná, poměrně zdlouhavá a pro bydlící uživatele obtěžující. Většinou se k ní přistupuje v rámci obnovy dalších sítí v domě. Lze pak i v domech se starým rozvodem signálů rozvádět větší množství satelitních programů z více družic najednou ? Kupodivu ano, dále bude popsáno jakým způsobem.

1. Rozšíření (zřízení) satelitního příjmu v novém (rekonstruovaném) bytovém domě

V tomto případě je situace asi nejjednodušší, na rozvodu jako takovém není potřeba žádné úpravy.

Pokud je instalován pouze příjem pozemního vysílání, je třeba doplnit satelitní anténu (parabolu), patřičný počet konvertorů (na každou požadovanou družici jeden), multiswitch (zařízení, které umožňuje rozbočit satelitní signály na požadovaný počet přípojek), k této nové technologii "přidat" (sloučit) stávající signály pozemního vysílání a od tohoto okamžiku má každý uživatel na své účastnické zásuvce veškeré programy k dispozici.

Pokud již byl v bytovém domě realizován rozvod satelitního vysílání, stačí technologii (satelitní anténu) doplnit o další satelitní pozice (družice), případně zaměnit některé potřebné díly.

Co se satelitního příjmu týče, uživatel potřebuje moderní televizor se satelitním tunerem. Samozřejmě, pokud chce přijímat kódované signály, musí být abonentem nějakého satelitního operátora a používat jeho dekódovací kartu.

2. Realizace satelitního příjmu z více družic v bytovém domě se starým rozvodem

Tento způsob řešení je vhodný v těch případech, kdy majitel domu neuvažuje v dohledné době o celkové rekonstrukci rozvodů televizních signálů podle dnešních požadavků (tedy samostatný koaxiální přívod ke každé účastnické zásuvce).

Řešení je možné za použití takzvaného transmodulátoru, což je zařízení, které umí přijmout omezený počet satelitních kanálů a tyto pak převést do standartního DVB-T formátu, který je schopen zpracovat jakýkoli (i starší) televizor. Signál se tedy nerozvádí v satelitním kmitočtovém pásmu, ale je převeden do standartního UHF nebo kabelového pásma. Zároveň je jeho formát převeden ze satelitního na pozemní.

Zásadní nevýhodou je, že kapacita různých transmodulátorů je omezena (obvykle 4 vstupní satelitní transpondéry, které jsou převedeny na 4 běžné "pozemní" multiplexy, které jsou schopné zpracovat i starší televizory. Pozor, nezaměňovat kanály a programy! Na jednom satelitním transpondéru (kanálu) může být přenášeno třeba 20 programů (dle datového toku). Jinak řečeno, ze 4 transpondérů mužeme sledovat i několik desítek programů. Pokud kapacita transmodulátoru nestačí a požadujeme více přenášených programů, použije se další transmodulátor.

Toto řešení je samozřejmě dražší, ale naprosto funkční a v některých případech dokonce efektivnější než přímý rozvod satelitního signálu, protože se obejde bez dražších typů televizorů, dekódovacích modulů a karet u jednotlivých televizí.

Pokud je přesto třeba přijímat kódované programy, některé transmodulátory umožňují přímo vložení dekódovacího modulu a karty přímo do transmodulátoru a do rozvodu pak rozvádět již dekódovaný program.

Mějme jako příklad ubytovnu, kde třetinu ubytovaných tvoří Češi, třetinu Ukrajinci a třetinu Poláci.

Ubytovaní Češi sledují naše televizní programy prostřednictvím pozemního televizního vysílání ( v dnešní době cca 40 programů).

Pro příjem ukrajinských programů je zabezpečen příjem z družic ASTRA4 nebo AMOS (případně obojí), kde je vysíláno (volně, bez kódování) několik desítek programů, z nich lze vybrat.

Pro příjem polských programů (volných, nekódovaných) je realizován příjem z družice HOT BIRD.

Satelitní signály jsou zpracovány v transmodulátoru na běžný pozemní formát, a proto si každý obyvatel takové ubytovny může naladit bez problémů všechny programy na těch nejlevnějších a nejjednodušších televizorech.

Tímto způsobem lze zvýšit komfort bydlení a vyžití ubytovaných za přijatelnou investici.

transmodulátor

Ukázka transmodulátoru

Toto zařízení umí přijmout celkem 4 satelitní transpondéry (kanály) a z nich následně "vyrobit" 4 DVB-T multiplehy v klasickém UHF televizním pásmu.Umožňuje dokonce programy ve výstupních multiplexech poskládat zcela libovolně bez ohledu na pořadí programů na vstupech.Po vložení dekódovacího modulu a příslušné karty dekóduje v případě potřeby přijímané a dále rozváděné programy v nekódované formě

Cena (pro orientaci) cca 35.000.- Kč vč.DPH.

Ukázka možných řešení

Aby bylo možno si vytvořit alespoň rámcovou představu, uvedu zde několik modelových příkladů. V případě satelitního příjmu (ať již nová instalace nebo úprava stávajícího) z více družic, bude vždy na počátku satelitní anténa (parabola) k tomuto účelu přímo vyráběná.

Jako příklad jsem vybral multifokální mtoroidální parabolu Frontier Wave, která v tomto oboru představuje řadu let naprostou špičku. Průměr paraboly je 90 cm a vyhovuje tak pro příjem běžných družic v našem prostředí.

Existují samozřejmě družice, jejichž signál je u nás slabší a vyžadují proto paraboly větších rozměrů (platí, že čím větší průměr paraboly, tím větší je i její zisk). Dajíse u nás zachytit i exotické stanice z mnoha dalších družic, ale na příjem takových signálů je mnohdy potřeba parabolu o průměru 3m. Skoro se i chce napsat, že v podstatě nic není nemožné, je to pouze otázka výše prostředků, které by chtěl někdo do takového příjmu investovat. Řešíme však klasický příjem programů běžně dostupných.

Parabola pro příjem z více družic

Základní komponenta pro příjem televizních programů z více družic najednou.

Bez ohledu na to, zda se bude jednat o rozvod signálu v novém domě nebo doplnění rozvodu o satelitní příjem ve stávajícím startším rozvodu společné televizní antény prostřednictvím transmodulátoru, bude temto prvek použit vždy.

A to už jako nový nebo bude vhodným způsobem rozšířena stávající parabolická anténa.

Výsledné řešení je vždy na míru přizpůsobeno požadavkům.

Multifokus T90

1. Nový (modernizovaný) bytový dům

Jak již bylo řečeno, vedle klasických programů z pozemního příjmu, máme v ČR několik satelitních operátorů. Liší se samozřejmě ve skladbě nabízených programů a následně také cenou za různé programové balíčky. Je na uživateli, aby si vybral pro něj nejpřijatelnější dle svého vkusu a možností. Ze zkušenosti mohu pouze konstatovat, že nejrozšířenější je Skylink, FreeSAT a Telly (původně Digi). Protože Skylink i FreeSAT má stejného majitele, dojde budoucnu k přechodu zákazníků FreeSAT z pozice 0,8W na společnou distribuci Skylink na 23,5E (více o možnosti přechodu zde). Pro naše uvažování je tento zamýšlený přechod operátora nezajímavý, pro nás je důležité, že i po přechodu tohoto operátora na jinou satelitní pozici, potřebujeme pro vyřešení univerzálního rozvodu příjem minimálně ze 4 družic.

Skylink používá pro distribuci svých programů družice ASTRA3B (23,5E), ASTRA1 (19,2E) a částečně HOT BIRD (13,0E). Oproti tomu FreeSAT a Telly používají družice THOR (0,8W) a Intelsat 10-12 (1,0W), což je z našeho pohledu jedna pozice.

Pokud budou v anténním rozvodu bytového domu rozváděny přímo signály těchto 4 družic, máme bezmála jistotu, že potřeby českých uživatelů budou bezesporu naplněny.

Základní pozemní příjem bude doplněn o možnost příjmu nejrozšířenějších satelitních operátorů a nikdo nebude mít potřebu instalace individuálních antén.

Pokud bude skladba uživatelů více "mezinárodní" (nyní tedy s ohledem na ukrajinské uprchlíky a v budoucnu nejspíše nové občany ČR), není nic snažšího než doplnit stávající instalaci o další dva satelity, případně vyměnit některé prvky současné instalace.

To samé platí i pro jakékoli další jiné požadavky příjmu jiných satelitních programů z dalších družic. Lze obecně konstatovat, že limit počtu družic je v současné době dán počtem 16, který vyplývá z možností moderních televizorů případně externích satelitních přijímačů. I přesto toto omezení se jedná o tisíce televizních programů.

2. Starší bytový dům bez rekonstrukce televizních rozvodů

Jak již bylo řečeno, v případě starších vnitřních rozvodů v bytovém domě nelze realizovat přímý rozvod satelitních programů formou rozvodu signálů všech transpodndérů té které družice. Je třeba převést vybrané satelitní programy z formy satelitní distribuce na pozemní a vytvořit klasické "pozemní"multiplexy, které se následně klasicky rozvedou stávajícím rozvodem vedle signálů pozemního vysílání. Volných kanálů v UHF pásmu je dostatek a nově vytvořené multiplexy lze také rozvádět v kabelovém pásmu.

Díky nezbytnému použití transmodulátorů, která nám tuto službu odvedou, je takový rozvod patřičně dražší a má svá omezení.

Vedle příjmu pozemního vysílání lze toto rozšířit například o výběr stanic v jiném jazyku, vytvořit zajímavé programové skupiny, prostě možností v tomto směru je bezpočet.

Konkrétní příklad (nejjenodušší konfigurace) najdete na stránce Příklad 1.

Přesto je to jedna ze zajímavých možností, viz příklad s ubytovnou.

Závěrem

V tomto příspěvku jsem chtěl ukázat, jak lze nejen reagovat na aktuální dění. Co je v současné době bráno jako pomoc uprchlíkům, může být v nedaleké budoucnosti běžný standart, tak jako rozvod televitních programů v angličtině.

Je třeba si uvědomit, že byt je v současné době zboží jako každé jiné. Různorodé možnosti televizního příjmu v bytové jednotce bezesporu zvyšují její hodnotu.

Není nic protivnějšího, než když nový majitel bytu zjistí, že na televizní zásuvce má k dispozici pouze programy typu Barrandov, tedy běžnou nabídku pozemního vysílání a přitom je zvyklý na satelitní distribuci svých oblíbených programů. Tato situace není komfortní ani pro majitele nemovitosti.

Co se návrhu, ceny a případné realizace týče, každá je unikátní a nelze cokoli střílet od boku. Vše závisí především na požadovaných parametrech. Vzhledem k tomu, že se jedná v tomto případě o unikátní řešení, jsem schopen vaše požadavky realizovat kdekoli v ČR.

Pokud vás tato nabídka oslovila, můžete mě kdykoli kontaktovat, rád se vám budu věnovat. Je možno použít formulář níže, email, chat nebo mi zavolejte na 605 240 909.

Přidat komentář

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.