Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Technické řešení

Technické předpoklady

Vzhledem k tomu, že hovoříme v případě ubytování uprchlíků v řadě případů o bytových objektech typu ubytovna, narychlo rekonstruovaných domech a podobně, nedá se zřejmě předpokádat, že v nich bude realizován příjem a rozvod TV signálů (nazývejme to pro zjednodušení klidně "po staru" společnou televizní anténou) na současné technické úrovni a že společná televizní anténa v takových a podobných objektech bude úplně v souladu s požadavky moderní doby. Je samozřejmé, že rozšíření moderní společné televizní antény o příjem ukrajinských televizních programů je o to jednodušší a bezproblémové.

V námi uvažovaném případě starších objektů či ubytoven naprosto postačí, pokud v nich bude alespoň "prehistorický" rozvod společné antény, který byl v minulosti realizován televizními zásuvkami zapojenými za sebou na stoupacícm vedení. Takový rozvod v dnešní době neumožňuje přímý rozvod satelitních signálů každému účastníkovi. Obvykle tento starší rozvod (sice s "odřenýma ušima") podle aktuálního stavu zvládne alespoň rozvod klasických signálů DVB-T2, tedy pozemního vysílání.

A tak tomu bylo i v případě zámku Skřivany. Byl zde v minulosti realizován rozvod televizních signálů, který ani zdaleka bohužel nepřipomínal alespoň prehistorický rozvod STA (společné televizní antény. Kupodivu se měřením ukázalo, že je pro rozvod v pásmu UHF použitelný, sice s obrovským útlumem, ale to není nic, s čím bychom si nebyli schopni poradit.

A právě starého rozvodu signálů bylo s  výhodou využito. Existuje zařízení zvané transmodulátor, které umí přijmout satelitní signál (respektive celý satelitní transpondér, tedy celý balík programů), tento signál zpracuje a na výstupu "vyrobí" nový balík programů (nám dobře známý pozemní multiplex) v běžném pásmu, který je i historický rozvod schopen přenášet a rozvádět.

Tyto transmodulátory vyrábí celá řada světových výrobců anténní techniky s různými vlastnostmi, především počtem přijímaných satelitních transpondérů (vysílačů) a výstupních multiplexů. Sám používám výrobky firmy Fracarro, se kterými mám velmi dobrou zkušenost (viz příklad níže). Podrobný technický popis přesahuje cíl tohoto příspěvku, ale zdůraznil bych alespoň možnost dálkové správy, kdy lze dělat v případě potřeby nezbytné programové zásahy na dálku, tedy efektivně a rychle.

Použitou technologii lze samozřejmě osadit i v objektech, kde žádný rozvod signálů není realizován (příliš staré nebo naopak příliš nové domy), pak jej lze nahradit třeba provizorním rozvodem (který bude v budoucnu nahrazen finálním řešením), ale tím se poněkud ztrácí láce celé realizace.

Ukázka transmodulátoru

Výrobek na obrázku umožňuje přijmout 4 satelitní vysílače (tranpondéry), zpracovat jejich obsah (až desítky programů) a na výstupu "vyrobí" 4 "pozemní" multiplexy se satelitními programy. Tento signál je následně sloučen s již rozváděnými programy. Výstupní signály jsou v normě DVB-T, umí je tedy zpracovat i starší televizory, což je v námi uvažovaném případě výhodou.

transmodulátor

 

Praktická realizace

Sama realizace příjmu desítek ukrajinských programů ze satelitu a následná distribuce ve formě pozemních multiplexů ve standartním pásmu již nečinila žádné potíže.

Na zámecké věži byla osazena parabola se dvěma konvertory (LNB) pro příjem programů ze dvou družic. Vzhledem k malému průměru paraboly nebyly s jejím uchycením ani na takovém objektu, jako zámek, žádné problémy.  Kabel od antény je veden nejkratší cestou k transmodulátoru, který je umístěn v posledním patře zámecké věže a odtud rozváděn do všech místností a pokojů na zámku. Na každé účastnické zásuvce jsou pak dispozici všechny signály.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.