Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Případů rušení signálu DVB-T2 v minulém roce dramaticky přibylo

V minulém roce došlo k alarmujícímu nárůstu počtu stížností na rušení televizního signálu DVB-T2 mobilními sítěmi 4G a 5G. Podle zprávy Českého telekomunikačního úřadu se počet případů zvýšil až sedminásobně na 205. Tento trend se odráží v nárůstu počtu mobilních základnových stanic v pásmu 700 MHz, které sousedí s kmitočty, jež stále využívají televizní vysílače.

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad v souladu se svými zákonnými kompetencemi pravidelně řeší stížnosti občanů/televizních diváků na problémy s příjmem digitální terestrické televize.

Televizní diváci, kteří mají nekvalitní televizní příjem, se nyní mohou jednodušeji obrátit na ČTÚ díky novému webovému formuláři, který je procesem stížnosti provede. Předtím však ČTÚ doporučuje dle zveřejněných rad ověřit, že závada není na straně diváka, případně společného rozvodu v domě. Závada na straně příjemce (nejčastěji závada antény nebo svodu) bývá nejčastějším zjištěním šetření stížností na špatný příjem.

ČTU logo

Rušení vysílání DVB-T2 základnovými stanicemi mobilních operátorů

Využití pásma 700 MHz pro mobilní sítě se navíc teprve rozvíjí, podle ČTÚ lze tedy očekávat, že s rostoucím počtem základnových stanic bude narůstat i počet diváků, kteří mohou mít příležitostně problémy s kvalitou televizního příjmu. Z těchto důvodů je každá nově spuštěná základnová stanice provozována ve zkušebním provozu, v němž musí být všechny případy rušení odstraněny. Více o možném rušení vysílání DVB-T2 základnovými stanicemi mobilních operátorů v samostatném příspěvku Rušení televizního příjmu signálem mobilních operátorů.

Co v tom případě dělat

Když mobilní sítě způsobí zhoršení kvality příjmu televizního signálu, ČTÚ provádí místní šetření, aby ověřil příčinu interferencí. Pokud se potvrdí, že problém skutečně souvisí s mobilní sítí, musí operátor zajistit odstranění rušení na své náklady.

Pokud máte podezření na rušení televizního vysílání signálem mobilního operátora, můžete využít k nahlášení takové poruchy formuláře přímo na stránkách českého telekomunikačního úřadu. Do formuláře, který funguje na adrese https://dvbtform.ctu.cz, musí stěžovatel vyplnit celé svoje jméno, datum narození, adresu (nebo lze využít přihlášení prostřednictvím Identity občana, která tato data předvyplní sama automaticky), specifikovat technické problémy s příjmem televizního signálu i časový úsek, kdy se problémy vyskytly

Navzdory tomu nejvíce stížností na rušení TV signálu vloni pocházelo od diváků samotných, celkem jich bylo 744. Ve většině případů špatného příjmu signálu šlo o problémy s anténou nebo s jejím špatným nastavením, častou příčinou byly také poruchy na set-top boxech.

ČTÚ zaznamenal také 285 případů, kdy se neprokázalo žádné rušení. Ve většině těchto případů bylo příčinou problému počasí, které v době šetření u televizního diváka bylo příznivější než v době, kdy byla stížnost podána. Vlivy počasí, zejména inverze, mohou v krátkodobém horizontu zásadně ovlivnit kvalitu televizního příjmu, a nelze je bohužel výrazně omezit či ovlivnit. O rušení televizního vysílání během inverzního počasí více v samostatném příspěvku Rušení televizního příjmu za inverzního počasí.

Než podáte stížnost na rušení

Před samotným odesláním formuláře s hlášením problematického příjmu DVB-T2 by měli diváci zkontrolovat stav svojí příjmové antény. „Pokud máte individuální anténu, zkontrolujte její instalaci, především se to týká instalace venkovní antény. Je určena k příjmu daného kanálu, je mechanicky nepoškozená, správně upevněná, směrovaná, polarizovaná? Zkontrolujeme i zesilovače (nutnost a vhodnost použití), anténní svod (zejména neporušenost, upevnění konektorů atd.) a televizi samotnou (bezchybnou funkci a správné naladění, pozor na blízko odložené mobilní telefony a rádiové modemy – jsou častou příčinou rušení televize),“ radí ČTÚ.

Určitou informaci mohou podle ČTÚ poskytnout i sousedé – jakou mají oni kvalitu příjmu? Pokud vynikající, závada bude spíše na straně příjemce. „Máte-li společný televizní kabelový rozvod nebo společnou anténu, zkontrolujte vlastní kabely (účastnickou šňůru) a vlastní přijímač a optejte se rovněž na kvalitu příjmu sousedů ve stejném domě. V případě, že na vašem vlastním zařízení závada není, je třeba kontaktovat provozovatele společného rozvodu, který by měl ověřit funkčnost jím spravovaného zařízení a případně zajistit jeho opravu. Pokud zdroj potíží nebyl dle předchozího postupu objeven a potíže přetrvávají, lze se obrátit na ČTÚ, ať už prostřednictvím výše uvedeného formuláře, nebo jinou cestou,“ dodává úřad.

Podrobný report ČTÚ

Český telekomunikační úřad vydal v dubnu 2023 podrobnou monitorovací zprávu, která se podrobněji věnuje vyhodnocení stížností na nekvalitní příjem TV signálu, s důrazem na postupy Úřadu při jednotlivých typech zjištění. Celá zpráva je k dispozici na adrese Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se o velmi kvalitně zpracovaný přehled s mnoha tabulkami a statistikou.

Pro nás je ale nejdůležitější následující zjištění :

období celkem uzavřeno případů identifikován zdroj rušení (z toho mobilní 4G/5G síť) závada na přijímací straně u diváka rušení nebylo prokázáno nekvalitní TV signál závada TV vysílače
2021 1083 35 (27) 677 296 71 4
2022 1278 206 (205) 744 285 42 1
Celkem 2361 241 (232) 1421 581 113 5

celkem uzavřené případy - vyřešené a uzavřené případy stížností na kvalitu příjmu v daném kalendářním roce

identifikován zdroj rušení - případy, kdy bylo zjištěno a potvrzeno rušení televize jiným elektronický zařízením

z toho mobilní 4G/5G síť - zdrojem rušení byla základnová stanice mobilního operátora

závada na přijímací straně diváka - příčina nekvalitního příjmu byla identifikována u TV diváka

rušení nebylo prokázána - nekvalitní příjem ani rušení se při místním šetření neprokázalo

nekvalitní TV signál - příčinou nekvalitního příjmu byl nedostatečný nebo jinak degradovaný televizní signál

Z tabulky vyplývá, že v nadpoloviční většině případů (více než 60%) byla závada na přijímací straně u TV diváka.

Popravdě řečeno, takové zjištění nemohlo nikoho překvapit, stačí se na procházce venku občas podívat, co za "skvosty" je na střechách k vidění. Týká se to nejen individuálních přijímacích antén,ale to samé platí o stavu společných televizních antén. Stav některých instalací je občas velmi tristní.

Nepřipomíná vám to něco ?

Na několika případech chci ilustrovat, co je na střechách a půdách běžně k vidění. Je třeba si uvědomit, že s příchodem normy DVB-T2 stouply požadavky na kvalitu vstupního signálu a i moderní televizory jsou na kvalitu mnohem "háklivější".

Nezbývá se smířit se skutečností, že anténní instalace, které jsou na střechách klidně i několik desítek let prostě potřebují modernizaci a hlavně použití správných komponent.

A proč se o tom zmiňuji právě teď ? Odpověď je nasnadě - začalo vlídné počasí, a to je příležitost s tím něco udělat a zajistit si bezproblémový příjem televize do budoucna. Pokud je u vás na střeše něco podobného jako na následujících obrázcích, kdykoli mně kontaktujte na 605 240 909, dáme tomu štábní kulturu. Totéž, možná dokonce o něco víc, platí i pro společné televizní antény. Inspiraci (příklady rekonstrukce, rozšíření programové nabídky a podobně) můžete najít třeba v rubrice Společná televizní anténa.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting