Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Slabý nebo žádný signál

V poslední době se čím dál tím častěji ozýváte s tím, že najednou začal televizor (či set top box) hlásit, že není signál, případně obraz chvilku jde a je postižen častými výpadky a hlášením o chybějícím signálu. Pokud se váš problém týká satelitního příjmu, pokračujte v rubrice Poruchy příjmu satelitního vysílání, dále se budu zabývat pouze příjmem pozemního DVB-T2 vysílání. 

Budeme se věnovat situaci, kdy jeden den byl příjem běžně možný a druhý den najednou nejde nic, jde takříkajíc o náhlou smrt.

V poslední době čím dále častější hlášení

S podobnou hláškou se na svém televizoru nebo set top boxu setkává v poslední době stále více uživatelů

Je třeba zdůraznit, že se jedná až na světlé výjímky o individuální příjem na svou anténu, respektive anténní soustavu.

Pojďme se podívat na nejčastější příčiny.

není signál

Co vlastně znamená hláška "Bez signálu"

Abychom měli vůbec šanci nějakým laickým způsobem identifikovat závadu, která hlášení televizoru nebo set top boxu "Žádný nebo slabý signál", případně "Bez signálu" a podobně, vlastně způsobuje, je třeba zdůraznit velmi důležitou věc.

Televizor nebo set top box nám v tomto případě může sdělovat dokonce nepravdivou informaci. Toto chybové hlášení se totiž objevuje ve dvou základních případech. V tom prvním je skutečně pravdivé a na vstupu televizoru nebo set top boxu skutečně není (z jakéhokoli důvodu) žádný signál, ve druhém případě se jedná o situaci, kdy signál přítomen je (dokonce ve vyhovují úrovni) ale jeho kvalita je nízká nebo dokonce nulová.

Chybové hlášení je v obou případech stejné, ale příčina je naprosto odlišná a pro její odhalení klíčová.

Jako první krok je tedy třeba zjistit, zda na vstupu televizoru signál skutečně žádný není anebo je, ale jeho kvalita je natolik mizerná, že je pro zpracování nepoužitelný. Nemá smysl zdůrazňovat, že tento stav lze lehce a rychle identifikovat pomocí měření, protože asi ne každý uživatel má potřebné měřicí vybavení k dispozici.

Obecné možnosti

Pokud se nám zobrazí na obrazovce tato zlověstná hláška, obecně se může jednat o tyto příčiny :

 1. špatně přepnutý vstup televizoru se set top boxem, cca 90% všech případů
 2. jedná se skutečně o závadu antény (samozřejmě také celého rozvodu a jeho součástí jako je zesilovač, rozbočovač, kabely, koncovky a podobně), paradoxně méně častý případ
 3. Jedná se možné rušení příjmu vlivem inverzního počasí, viz Inverzní počasí a poruchy televizního příjmu
 4. jedná se o možné rušení příjmu signálem mobilního operátora, v poslední době velmi častá příčina, viz Rušení televizního příjmu signálem mobilních operátorů
 5. jedná se závadu na set top boxu, případně televizoru, ojedinělé, ale také se stává

Dále si zkusíme popsat laický způsob identifikace příčiny závady, protože jen správné určení příčiny poruchy příjmu dovoluje rychlé a efektivní řešení.

Průvodce identifikací závady

Jak postupovat

Popíši zde řadu kroků, které je třeba projít a jsem přesvědčen, že povedou k identifikaci závady. Doporučuji je absolvovat bez přeskakování a hlavně pozorně, protože jen tak je šance na odhalení závady. Nemá smysl šplhat ihned na střechu a cloumat anténou. Cenné informace lze najít i na Vizualizačním portálu Českého telekomunikačního úřadu.

Předpokládám, že základní krok, tedy kontrolu připojení anténního kabelu do televizoru nebo set top boxu jste již provedli.

1. ověřte, zda vámi přijímaný vysílač nemá provozní odstávku (výluku)

Možná se to může zdát někomu úsměvné, ale pravidelné odstávky vysílačů dokáží vyvést z míry celou řadu diváků, protože většina z nich o těchto technických údržbových odstávkách ani neví.

Informace o provozních odstávkách (výlukách) vysílačů Českých radiokumunikací provozující multiplexy 21,22 a 23 (kliknutím na číslo multiplexu se zobrazí vysílané programy) jsou k dispozici na adrese Výluky vysílačů, informace o výlukách vysílačů multiplexu 24 najdete na adrese Multiplex 24 - aktuality.

Pokud máte ověřeno, že žádná výluka vysílače ve vašem regionu neprobíhá, přesto vám nehraje žádný program, pokračujte dále. Pokud některé programy fungují, pokračujte bodem 7.

2. zkontrolujte, zda nejdou programy žádné nebo jen některé

Může se stát, že některé programy (multiplexy) jdou bez problémů a nefungují jen některé. V ČR v současné době vysílají 4 celoplošné multiplexy, a to 21 (všechny programy České televize), 22 (programy Primy), 23 (Barrandov, NOVA, Nova Cinema a další programy) a 24 (ostatní programy Novy, regionální vysílání a další programy).

Jak bylo řečeno, programy jsou vysílány v tzv.multiplexech, klidně to můžeme přeložit jako v balíčcích. Znamená to, že na jednom televizním kanálu je vysílán celý balík programů. Je proto logické, že pokud funguje například program ČT1, budou fungovat všechny programy v tomto multiplexu, tedy komplet programová nabídka České televize. U ostatních multiplexů je to shodné, pokud funguje libovolný program Primy, hraje Prima komplet a analogicky to platí i o zbývajících multiplexech.

Stačí tedy zkontrolovat funkčnost alespoň jednoho libovolného programu České televize, Primy, Barrandova a Nova Fun.

3. ověřte propojení televizoru a set top boxu

Pokud používáte moderní televizor bez set top boxu, tento bod přeskočte

Pokud používáte starší televizor ve spojení se set top boxem, zkontrolujte jejich vzájemné propojení. To je realizováno většinou použitím kabelu HDMI nebo SCART. Zkontrolujte, zda je kabel řádně zasunut v televizoru i set top boxu.

Nejčastější "závadou" (dovolím si odhadnout, že okolo 90%) v tomto případě bývá špatně přepnutý vstup televizoru. Máme například set top box propojen s televizorem kabelem HDMI, kabel je připojen do vstup HDMI 1 televizoru, ale omylem (například při vypínání televizoru) se nám povede omylem místo tlačítka pro vypnutí zmáčknout přepnutí vstupu a následně televizor úspěšně vypneme. Ono úplně stačí, když se vám projde kočka nebo pejsek po dálkovém ovládání a o zábavu bývá postaráno. Po jeho opětovném zapnutí je však televizor ořepnutý na jiný vstup a nemůže zobrazit signál ze set top boxu a na obrazovce se objeví hlášení "Žádný signál". Zde je třeba rozlišit, zda toto hlášení generuje televizor nebo set top box.

Jak to poznáme ?

Pokud na dálkovém ovládání set top boxu zmáčkneme tlačítko MENU (mají ho opravdu všechny se top boxy), musíme toto menu na obrazovce televizoru vidět a je lhostejné, zda set top box má na svém vstupu nějaký signál. Toto menu se musí zobrazit i v případě, že není anténa vůbec připojena! 

Žádné menu se obrazovce nezobrazilo

Nejprve je třeba zkontrolovat, zda je televizor přepnutý na správný vstup. Pokud je totiž televizor omylem přepnutý na jiný vstup než je připojen se top box, televizor zobrazí stejné chybové hlášení "Žádný signál". 

Televizor otočíme tak, abychom viděli do jakého vstupu ("dírky") je vlastně kabel ze set top boxu opravdu fyzicky zapojen. Pohledem zjistíme, že kabel je zasunut do vstupu s popisem HDMI 1 (v případě SCART kabelu třeba do vstupu SCART1, VIDEO 1 a podobně).

Na dálkovém ovládání televizoru pak nejdeme tlačítko přepínání vstupů, bývá označeno nápisem SOURCE, INPUT, případně obrázkem zástrčky nebo obdélníčkem se šipkou dovnitř. Po stisknutí tohoto tlačítka televizor obvykle zobrazí aktuálně aktivní vstup. Pokud je jiný než v našem případě HDMI 1, opakovaným mačkáním tlačítka pro přepnutí vstupu (případně šipkami v dalších otevřených volbách) zvolíme správný vstup HDMI 1. Obecně laicky platí, že název vstupu musí být shodný s popisem "dírky", do které je set top box připojen.

Velmi názorně je propojení televizoru a set top boxu popsáno na stránce Jak zapojit set top box.

Pokud se signál ze set top boxu objevil - na televizoru se objevilo menu set top boxu (ověříme opětovným zmáčknutí tlačítka MENU na dálkovém ovládání set top boxu), obvykle máme vyhráno, závada je odstraněna a původně naladěné programy opět hrají.

Pokud se sice MENU set top boxu na obrazovce zobrazilo a programy stále nehrají, postupujeme průvodcem dále, pokud se ani v tomto případě žádné menu na obrazovce neobjeví, přeskočte na bod Problémy se set top boxem níže.

Pokud si nejste jisti, že na obrazovce televizoru vidíte menu ze set top boxu, nemá smysl pokračovat dál !

Malá rekapitulace

Tímto postupem jsem ověřili, že televizor i set top box jsou s největší pravděpodobností funkční, jsou správně propojené a teprve nyní začneme řešit signál z antény jako takový. Platí pro moderní televizory i pro starší v kombinaci se set top boxem.

4. ověření signálu

V následujících krocích musíme pokud možno hodnověrně rozhodnout, zda na vstupu televizoru nebo set top boxu skutečně není žádný signál nebo tam je, ale je natolik zkreslený a nepoužitelný, že televizor nebo set top box zahlásí "Žádný signál". Je jasné, že ideálním způsobem je měření, ale zkusíme to náhradním postupem, který v řadě případů může vést k řešení.

Jak na to

Doporučuji zkusit v menu najít položku ruční ladění programů, a to stejně na moderním televizoru nebo na starším televizoru se set top boxem.  Příklad takového menu ručního ladění klasického set top boxu je na obrázku níže.

Je jasné, že na různých televizorech a různých set top boxech bude takové menu ručního ladění vypadat různě, ale obsah bude v jádru stejný. U televizorů najdeme  informace o signálu podle značky nejen u menu ladění, ale i na jiných místech nastavení (podpora, ověření signálu a podobně).

Pro nás je důležité, že menu obsahuje dva velmi důležité parametry, a těmi jsou jednak síla signálu a na druhé straně jeho kvalita. V tomto případě je úplně jedno, že tyto údaje jsou pouze orientační, protože nám pomohou jednoznačně rozhodnout, signál úplně chybí nebo je přítomen ale nepoužitelný.

ukazatele

Nejprve je třeba zadat číslo kanálu, na kterém chceme ověřit úroveň vstupního signálu a jeho kvalitu, případně dospět k závěru, že signál tam není žádný. Pokud si nejsme jisti, na kterých kanálech v místě našeho bydliště vysílají jednotlivé multiplexy, doporučuji zkusit stránku na serveru parabola.cz Vysílače, kde po zvolení multiplexu najdeme vysílač místně příslušný našemu bydlišti a jeho kanál zadáme do menu ručního ladění televizoru nebo set top boxu. Na zkoušku můžeme použít kanál 26, kde se na velkém území ČR vysílá multiplex 21 České televize.

V tomto okamžiku jsou pro nás nejdůležitější proužkové ukazatele (případně jiné zobrazení pro jiný typ televizoru nebo set top boxu), které indikují sílu (úroveň) signálu na zadaném televizním kanálu a především ukazatel Kvalita, který zobrazuje kvalitu vstupního signálu. Ladění není potřeba spouštět, postačí nám toto zobrazení.

Můžeme se setkat v principu s následujícím zobrazením :

 1. oba ukazatele nebudou zobrazovat nic, respektive budou shodně zobrazovat nulu. Tento stav jednoznačně říká, že na vstupu televizoru nebo set top boxu není žádný signál. Ladění nemá smysl spustit, není co ladit.
 2. ukazatel síly signálu bude zobrazovat uspokojivou hodnotu (klidně 100%), ukazatel kvality pak nic (nulu). Tento stav říká, že na vstupu televizoru nebo set top boxu je signál v normální úrovni, ale jeho kvalita je nevyhovující a je zobrazeno hlášení "Žádný signál". Pokud bychom spustili ladění programů, žádný by se nenaladil.
 3. ukazatel síly signálu bude zobrazovat uspokojivou hodnotu (klidně 100%), ukazatel kvality pak bude kolísat v nějakém rozmezí od nuly po nějakou nízkou hodnotu. Tento stav jednoznačně říká, že na vstupu televizoru je signál vyhovující úrovně, ale jeho kvalita z nějakého důvodů kolísá a jeho kvalita je pro příjem spíše nevyhovující a občas by bylo zobrazeno hlášení "Žádný signál". Při spuštění ladění by se sporadicky program naladil, ale vypadával by až do stavu "Bez signálu".
 4. oba ukazatele budou zobrazovat uspokojivé hodnoty v rozmezí přibližně 50-100%. Tento stav indikuje, že na vstupu televizoru nebo set top boxu je vcelku použitelný signál, který v zřejmě pro běžné sledování programů vyhoví, nicméně při kolísání signálu (například vlivem počasí) může docházet k výpadkům.
 5. oba ukazatele budou zobrazovat uspokojivé hodnoty 100%. Tento stav indikuje naprosto ideální podmínky pro příjem a není třeba cokoli řešit.

Uvedený postup opakujeme pro každý případ pro všechny přijímané multiplexy (televizní kanály), které v místě přijímáme.

Pokud naše situace odpovídá u všech přijímaných kanálů bodu A, pokračujeme v průvodci dále.

Pokud naše situace odpovídá u všech přijímaných kanálů bodu B, pokračujeme bodem 7 průvodce

Pokud situace odpovídá u všech nebo jen některých přijímaných kanálů bodům C a D, nejedná se většinou o náhlý stav, ale indikuje nějaký problém s kvalitou signálů těchto kanálů. Zdrojem těchto problémů může být celá řada - volba nevhodné antény a její nasměrování, nevhodný zesilovač a podobně. 

Na vině může být také například rušení příjmu buňkou mobilního operátora, viz příspěvek Rušení televizního příjmu signálem mobilních operátorů. Pokud se problémy projevují se zřejmým vlivem počasí, může se jednat o problémy během inverzního počasí, viz příspěvek Rušení televizního příjmu za inverzního počasí.

Jedná se o problémy, které lze jen těžko řešit svépomocí bez potřebného vybavení.

5. používáme anténní zesilovač nebo ne

Dosud učiněné kroky vedou k jednoznačnému závěru, že na konci kabelu jsme bez signálu. Nyní musíme zohlednit, zda v našem anténním rozvodu používáme anténní zesilovač nebo nikoli. Jestli si použitím anténního zesilovače nejste jisti, poznáte to většinou podle napájecího adaptéru. Každý zesilovač potřebuje pro svou činnost napájecí zdroj. Jeho napájení řešeno dvěma způsoby:

 1. napájecí zdroj je umístěn v blízkosti televizoru (nebo jednoho z televizorů). jedná se malý adaptér, který je zasunut do zásuvky a slabým kablíkem je napájení přivedeno do napájecí výhybky na koaxiálním kabelu u televizoru
 2. napájecí zdroj je umístěn někdy v půdním prostoru

Pokud nepoužíváme anténní zesilovač, pokračujte v průvodci dále, pokud anténní zesilovač používáme, pokračujte bodem 7.

6.na vstupu televizoru nebo set top boxu není žádný signál

Paradoxně asi nejjednodušší případ. Dospěli jsme v tomto průvodci ke zjištění, že :

 • na vstupu televizoru není na žádném požadovaném kanálu žádný signál
 • nepoužíváme žádný anténní zesilovač

Nejjednodušší je tento stav tím, že v našem případě máme na střeše anténu a od ní svod přímo do televizoru, případně v nějakém místě je umístěn pasivní rozbočovač pro více televizorů s důrazem na slova pasivní rozbočovač. Jedná se rozbočovač, který nemá žádný napájecí zdroj, t.j.nevede od něj žádný kabík k napájecímu adaptéru!

V tomto případě nás čeká kontrola svodu (jeho celistvosti, případného poškození, odření, zlomení a tak podobně), případných spojů (spojek). Dále zkontrolujeme případné rozbočovače a použité konektory. V krajním případě nás pak čeká výlet na střechu k anténě, kde bude potřeba kontrola připojení koaxiálního kabelu v krabičce u antény. Více toho v takovém jednoduchém rozvodu není a máme velkou šanci objevenou závadu laicky identifikovat a odstranit. Tento rozvod (připojení antény) neobsahuje žádný aktivní prvek, který by mohl "odejít", proto se bude jednat vždy víceméně o mechanické závady.

Trošku komplikovanější bude situace, kdy je v rozvodu použit aktivní rozbočovač. V praxi taková instalace vypadá tak, že přívod od antény je přiveden na vstup rozbočovače a na jeho výstupy jsou pak připojeny odbočky (zpravidla 2 až 4) k jednotlivým televizorům. Toto řešení bývá časté i v bytových domech se společnou anténou, kdy si uživatelé rozbočují signál z účastnické zásuvky společné televizní antény do více pokojů, kde účastnické zásuvky instalovány nebyly.

Na rozdíl od pasivního rozbočovače obsahuje aktivní rozbočovač malý zesilovač, který vyrovnává rozbočovací útlum. Zde přicházejí do úvahy dvě možnosti. V prvním případě "odejde"rozbočovač (respektive vestavěný zesilovač) jako takový, v druhém pak napájecí adaptér. Funkčnost takového aktivního rozbočovače lehce ověříme tak, že přívod od antény spojíme přímo s jednou odbočkou k jednomu televizoru. Pokud je v tomto případě příjem možný a uspokojivý a po zapojení rozbočovače nikoli, závadu jsme odhalili.

7. žádný nebo špatný signál, ale používáme zesilovač

Použití anténního zesilovače je v dnešní době naprosto běžné. Používá nejen k zesílení slabých signálů, ale především k zesílení pro další rozbočení pro více televizorů v domě. Anténní zesilovač je aktivní prvek a kromě toho, že může "odejít" (stárnutím součátek, atmosférickým výbojem a pod.) může nás potrápit jinak.

Bod 4, výsledek A - indikátor síly signálu ukazuje nula, indikátor kvality signálu také nula

Pokud tedy máme v našem rozvodu anténní zesilovač a až do kritického okamžiku vše fungovalo a najednou jsme u televizoru úplně bez signálu (ověřeno podle bodu 4 průvodce), pak se kromě běžné kontroly svodu, spojek a konektorů, zaměříme právě na zesilovač a jeho napájecí zdroj. Možných konstrukčních provedení je asi milion, takže radit konkrétní postup je asi mimo možnosti.

historie2

Čemu věnovat zvýšenou pozornost

U řady instalací je anténní zesilovač umístěn přímo v anténní krabičce. Také platí, že řada anténních instalací je vystavena povětrnostním vlivům několik desetiletí a životnost použitých materiálů není nekonečná.

Jednoho dne zkrátka něco v krabičce definitivně uhnije a je konec.

Pokud vše fungovalo a najednou přišla "náhlá smrt" ve formě žádného signálu a je použit zesilovač přímo zabudovaný v anténní krabičce, pak po kontrole ostatních prvků nás čeká s největší pravděpodobností výstup na střechu.

Není asi třeba zdůrazňovat, že je třeba opět překontrolovat všechny součásti rozvodu. A pokud již budeme nuceni vylézt na střechu, tak v případě letitých instalací raději preventivně vyměňte koaxiální kabel od antény až do místa, kde vstupuje pod střechu (na půdu a podobně), speciálně v případě, že byl použit bílý koaxiální kabel.

Bod 4, výsledek B - indikátor síly signálu ukazuje 100%, indikátor kvality signálu nula

Tímto se dostáváme k řešení takových případů, kde jednoznačná identifikace a tím i odstranění závady není úplně jednoduché. Tento stav vypovídá o tom, že signál je v místě příjmu dostatečně silný, ale je něčím znehodnocený a tím pádem nepoužitelný.

Faktorů, které tento stav způsobují je několik. Pokud se takový problém týká třeba pouze jednoho multiplexu (televizního kanálu), může jít například o problém s místní buňkou mobilního operátora, viz Rušení televizního příjmu signálem mobilního operátora, pokud se to týká všech přijímaných multiplexů (kanálů), pak zaměřte svou pozornost na použitý anténní zesilovač. Jako lahůdka může jít i o napájecí zdroj takového anténního zesilovače. Snažíme se sice identifikovat zdroj problémů na dálku a bez použití měřící techniky, ale tady tyto možnosti v podstatě končí.

To samé platí o chování podle bodu 4, výsledek C a D. Je možné samozřejmě točit anténou, vyměnit ji za jiný typ, experimentovat s různými zesilovači, ale ve finále to k uspokojivému výsledku vést nemusí a bude se jednat o promarněný čas, respektive vyhozené peníze.

Problémy se set top boxem

Pokud se ani po pečlivé kontrole propojení set top boxu a televizoru (viz bod 3 průvodce) nezobrazí na obrazovce televizoru menu set top boxu, hledejme závadu právě v něm. Moc možností nemáme, protože pokud se nezobrazí menu, nemáme žádnou cestu, jak ho ovládat a nastavovat.

Předpokládá se, že set top box "žije", to znamená, že na něm svítí LED, čas  a podobně. Pokud ne, vypojíme napájecí adaptér (pokud je použit), případně síťový kabel ze zásuvky, počkáme pár sekund a znovu připojíme. Tím docílíme nového startu set top boxu a v mnoha případech tento postup pomůže. Pokud ani po tomto kroku set top box "neožije", umřel on nebo síťový adaptér.

Jednou z triviálních "poruch"je to, že set top box nejde zapnout (to můžeme nahradit tlačítkem ON/OFF přímo na set top boxu), případně set top box nereaguje na dálkové ovládání. Zde je na místě ověřit funkčnost dálkového ovládání, případně vyměnit baterie. Někomu to možná přijde k smíchu, ale spousta uživatelů použila baterie přiložené k novému set top boxu a neuvědomila si, že již to bude pár let a baterie už nemusí být dobré. Je možné půjčit si od známého jiný kus dálkového ovládání (samozřejmě stejného typu).

Další variantou poruchy set top boxu je skutečnost, že nedokáže "nastartovat" do výchozího stavu, přitom se "tváří" normálně. V pohotovostním stavu svítí (většinou) červená LED, po zapnutí se sice "něco děje", ale set top box nenaběhne, samovolně se vypíná a zkouší stále dokola startovat. Tady není žádná rada, prostě umřel.

Další nevítanou možností je, že set top box sice naběhne v pořádku, na displeji set top boxu se objeví číslo posledního sledovaného kanálu (tedy normální stav), ale obraz na televizoru chybí. Většinou se jedná o vadný výstup obrazu a zvuku (v našem případě například HDMI). Nouzovým řešením může být použití výstupu SCART (pokud je jím set top box vybaven) za cenu zhoršení kvality obrazu.

A konečně snad poslední typickou závadou a chybou je skutečnost, že došlo k přepnutí výstupu set top boxu do vyššího rozlišení, které náš televizor "neumí". Pak nezbývá nic jiného, než vzít takový se top box k sousedovi s moderním televizorem a po rozběhnutí se top boxu (v případě že se obraz objeví a nejedná se o nefunkční HDMI výstup) ručně přepnout rozlišení video výstupu na menší (například z 1080P na 720).

Nebudu se vyjadřovat ke kvalitě prodávaných set top boxů. Pouze konstatuji, že se v drtivé většině případů jedná o výrobky čínské provenience v ceně pár dolarů za kilogram. Tím je snad řečeno vše a od tzakového výrobku nečekám zázraky.

Závěrem

Pokud se vám problém s příjmem televizních programů nepodařilo vyřešit, neváhejte kdykoli kontaktovat "toho chlápka". Jsem k dispozici na telefonu, emailu, chatu, Facebooku ...

Naopak, pokud vám tento průvodce pomohl, stačí se zmínit v recenzi na Seznam, Google, případně oboje.

Hodně štěstí

P.S.

Pokud potřebujete telefonickou konzultaci či radu, jsem k dispozici denně (na víkendy a svátky si již dávno nehraji) v "lidskou" denní dobu, za kterou považuji rozmezí od 07,00 do 21,00 hodin. Nerozpakujte se proto klidně ozvat.

Pokud nemáte chuť psát email, přes chat ani hledat mobil, klikněte v levé části obrazovky na tlačítko KLIKNI A VOLEJ, dovoláte se hned a zadarmo.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting